Retrospektivna izložba akademskog umjetnika Fulvia Jurićića u Sveučilišnoj galeriji

Retrospektivna izložba akademskog umjetnika Fulvia Jurićića otvorena je od 16. kolovoza, a moći će se pogledati do 2. rujna kada će se upriličiti i svečano zatvaranje u društvu autora i priređivača ove izložbe Igora Brešana.

Izložba postavljena na oba kata Sveučilišne galerije donosi reprezentativni prikaz opusa ovog  pulskog umjetnika.

Fulvio Juričić rođen je 18. kolovoza 1952. godine u Puli. Akademiju likovnih umjetnosti upisuje u Zagrebu 1973. godine, slikarski smjer u klasi profesora Miljenka Stančića,  a diplomirao je 1978. u klasi profesora Vasilija Jordana. Od 1977. izlaže na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Sudionikom je nekoliko slikarskih kolonija i simpozija, a dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

Juričić njeguje jedinstven umjetnički stil apstraktne slike, kompozicije i crteža u kombiniranoj tehnici  ugljena i akrila, a pri tome komunicira znakovima, materijom, asocijacijama i konačno artefaktima. U svom radu istražuje, eksperimentira, a pri tome njeguje zagasiti tonalitet, ostvarujući melankoličnu notu. Na njegovom likovnom putu zagasitost boje, jedinstveni  znakovni zapisi postali su krucionalno obilježje njegovih radova, čemu svjedoče i recentni radovi izloženi u prostoru Galerije. Stilsko predstavljanje prezentira tri ozbiljne cjeline u kojima autor polemizira sa javnošću i društvom uopće. U prvom od njih uvjeren je da vlastitom originalnošću može stvari dovesti na svoje. U drugom izneseno i izrečeno u javnosti naziva farsom i lažima, dok u trećoj cjelini ostaje sam sa svojim mislima i na dijaloge pripovijedajući što mu se događalo u koroni.

Galerija je otvorena radnim danom od 9 do 12 sati, u periodu od 16. do 23. kolovoza, a nakon toga od 24. do 3. rujna u popodnevnim satima od 17 do 20 sati.

Pripremila: Helena Trze Jakelić, voditeljica Sveučilišne galerije