IZLOŽBA FOTOGRAFIJA ZORANA ALAJBEGA U SVEUČILIŠNOJ GALERIJI

15.6.2022. Sveučilišna knjižnica, 20:00 sati - povodom Dana Sveučilišta u Splitu

Izložba ART&tektura poznatog hrvatskog fotografa, Zorana Alajbega  otvorit će se, 15. lipnja u 20 sati u Sveučilišnoj galeriji,  a trajat će  do 30. lipnja  2022.

Izložbeni postav čini 23 fotografije s foto video projekcijom, a izložba pruža uvid i daje jednu drugu zabilježenu sliku Sveučilišnog kampusa. Izložbu povodom Dana Sveučilišta u Splitu će otvoriti rektor prof. dr. sc. Dragan Ljutić, a uz kustosa prof. Dalibora Prančevića, prigodnu riječ će uputiti i professor emeritus Ivo Babić.

Izložba ART&tektura nastala je iz drugog projekta kojem je cilj bilo fotografiranje  kampusa u svrhu promocije Sveučilišta u Splitu, kako je zabilježila voditeljica ovog umjetničkog projekta, Željka Sijerak Radas. (…) Na tragu iznesenog, ideja o izložbi fotografija ART&tektura, razvijala se polako i gotovo neprimjetno u sklopu drugog projekta kojemu je cilj bio fotografiranje Kampusa u svrhu promocije Sveučilišta u Splitu. No, predmet pažnje autorovog objektiva zaokupljali su sve više detalji arhitektonskih zdanja, njihove teksture, materijali, odrazi svjetlosti, poroznost koju imaju pod luminancijom jutra pa sve do sutona, tokovi kojima usmjeravaju svoje stanovnike... Neprekidne mijene, tog živog graditeljskog tijela utisnute su na  fotografijama umjetnika, a ova  izložba ima za cilj pokazati ih svima,  onima kojima su promakle,  ali  i onima koji ih nisu niti imali prilike uočiti. (…)

Iz predgovora katalog izv. prof. dr.sc.  Dalibor Prančević (..)  Strpljivo i osjetljivo nedvojbeno je oko Zorana Alajbega. Fotografije koje je za ovu priliku odabrao istražuju arhitekturu kampusa Sveučilišta u Splitu, urbanoga punkta koji se danas doživljava i konzumira kao važno mjesto obrazovanja, istraživanja i sastajanja. Nakana autora nije fotografijom detaljno opisati pojedini primjerak arhitektonskoga djela, donijeti dopadljivu razglednicu ovoga dijela grada, nego zaći u drugačiji i dinamičniji njegov doživljaj. Svojim fotografijama Zoran nudi vizuru sveučilišnih zgrada kakvu isprva možda i nije moguće vidjeti i navodi na pokušaj detekcije točne lokacije doživljenoga i snimljenoga detalja te u konačnici na proces njegova daljnjega istraživanja…(…)

 

O autoru:

Zoran Alajbeg rođen je 1961. Fotografijom se bavi od 1978. Od 1992. svoj rad usmjerava prema hrvatskoj kulturnoj baštini. Autor je fotografija u brojnim monografijama, katalozima i časopisima. Posebno se istaknuo fotografijama za kataloge umjetničkih izložbi. Zaposlen je u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u  Splitu.  Kao fotograf surađuje s nizom kulturnih institucija u zemlji i inozemstvu, a izlagao  je i  na više skupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Član je Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split. Živi i radi u Splitu.

Izložba je potpomognuta sredstvima Grada Splita i Ministartsva kulture i medija RH.

Autorica teksta: Helena Trze Jakelić, voditeljica Sveučilišne galerije Sveučilišta u Splitu