Splitski znanstvenici objavili rad u časopisu Natureovog portfelja - Humanities and Social Sciences Communications

Rad pod nazivom "ChatGPT-3.5 as writing assistance in students’ essays" objavljen je 28. listopada 2023. godine u časopisu Humanities and Social Sciences Communications, koji je prema JCI-u (WOS) prvi u kategoriji interdisciplinarnih društvenih znanosti (od 265 časopisa). Članak je dostupan na poveznici https://rdcu.be/dpHAY

Autori ovoga rada su znanstvenici sa Sveučilišnoga odjela za forenzične znanosti: izv. prof. dr. sc. Željana Bašić, Ana Banovac, mag. forens., izv. prof. dr. sc. Ivana Kružić i doc. dr. sc. Ivan Jerković. Cilj rada bio je ispitati ulogu umjetne inteligencije u akademskom pisanju i poboljšanju vještina pisanja studenata. To je prvo takvo istraživanje na studentskoj populaciji u prvim mjesecima od početka šire uporabe alata ChatGPT-3.5 koje je istražilo njegov utjecaj na stil, sadržaj i vještine pisanja. U istraživanju su kao ispitanici sudjelovali studenti druge godine diplomskoga studija Forenzika koji su podijeljeni u eksperimentalnu skupinu (koja je pisala s pomoću alata ChatGPT-3.5) i kontrolnu skupinu (koja je pisala klasičnim načinom). Rezultati istraživanja, iako nisu mogli dati definitivne odgovore, pružili su zanimljiv uvid u ulogu umjetne inteligencije u akademskoj zajednici. Studenti u eksperimentalnoj grupi nisu uspjeli iskoristiti prednosti pisanja s pomoću umjetne inteligencije te nisu bili brži, niti su dobili bolju ocjenu od onih u kontrolnoj skupini. Riječ je o zanimljivom rezultatu koji se može protumačiti nepoznavanjem rada sa sličnim alatima, ali i potrebom za detaljnim poznavanjem teme o kojoj se piše te iskustvom akademskog pisanja, kako bi se alat usmjerilo k pronalaženju pravih odgovora.

Važnost ovoga istraživanja već je prepoznata u akademskoj zajednici, s obzirom na to da je rad u razdoblju od osam mjeseci, kada je njegova prva inačica postavljena kao predtisak, citiran 22 puta. Ovo istraživanje pokazuje važnost daljnjih istraživanja te stjecanja dubljega uvida u uporabu umjetne inteligencije u akademskom pisanju. Riječ je o tek započetom području istraživanja o mogućnostima uporabe umjetne inteligencije u akademskoj zajednici te iščekujemo odgovore na otvorena pitanja iz ovoga područja.