Tečaj korejskog jezika, kulture i povijesti u zimskom semestru ak. god. 2023./2024.

Filozofski fakultet u Splitu obavještava sve zainteresirane da su otvoreni upisi u zimski semestar Korejskog jezika i kulture, u akademskoj godini 2023./2024.

Nastava će se odvijati prema sljedećem rasporedu:

Pripremni stupanj (razina A1) započinje 3. studenog (petak) u 17.00 sati u učionici P22 Filozofskog fakulteta u Splitu.

Temeljni stupanj (razina A1-2) započinje 4. studenog (subota) u 9.00 sati u učionici P22 Filozofskog fakulteta u Splitu.

Prijelazni stupanj (razina B1) započinje 4. studenog (subota) u 13.00 sati u učionici P22 Filozofskog fakulteta u Splitu.

Trajanje (i cijena) tečaja:

Semestralni tečaj traje deset tjedana, odnosno trideset sati ukupno, raspoređeno u tri sata tjedno. Tečaj je besplatan svim redovnim studentima te zaposlenicima Sveučilišta u Splitu, a ostali zainteresirani tečaj mogu pohađati po cijeni od 130,00 eura po osobi za cijeli semestar. Za grupe od petero zaposlenika ili više iz jedne tvrtke/organizacije – cijena je 110,00 eura po osobi.

Zainteresirani polaznici moraju poslati ispunjene prijavnice najkasnije do 3. studenog na sljedeću e-mail adresu: jnovak@ffst.hr

Podaci za uplatu (odnosi se samo na polaznike koji su u kategoriji za plaćanje)