Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu -ZIC (KK.01.1.1.09.0035)

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Korisnik: Sveučilište u Splitu

Kratki opis projekta: Predmet projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije i posljedično ishođenje potrebnog akta u gradnji na temelju kojih se planira izgradnja buduće zgrade Znanstveno-inovacijskog centra u Splitu.

Svrha projekta je stvaranje preduvjeta za uspostavom Znanstveno-inovacijskog centra u Splitu u obuhvatu Kampusa, čime bi se utjecalo na smanjenje trenutnih slabosti postojeće infrastrukture. Uspostava Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu bi osigurala kvalitetniju provedbu naprednih i primijenjenih istraživanja, sudjelovanje na konkurentnim projektima, stvaranje centara izvrsnosti, osnivanje novih spin-off tvrtki te poboljšanje suradnje s gospodarskim sektorom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:  Projektom će se biti izrađena projektno-tehnička dokumentacija te ishođen akt za građenje nove istraživačko inovacijske infrastrukture Sveučilišta u Splitu. Također, projektom je planirana i izrada Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi. U okviru Studije će posebno biti obrađena Organizacijska reforma buduće IRI infrastrukture čiji je cilj da institucija bude učinkovitija.

ZIC predstavlja jedinstvenu cjelinu i planiran je kao nova sastavnica Sveučilišta u Splitu. Objedinjavanje podrazumijeva centraliziranje upravljanja i podrške, okupljanje postojeće opreme i resursa, te stvaranje preduvjeta za budući razvoj IRI djelatnosti i podizanje međunarodne konkurentnosti Sveučilišta u Splitu.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 
Ukupna vrijednost projekta je 7.911.504,46 HRK od čega je EU sufinanciranje 100 % odnosno iznosi 7.911.504,46 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od - do): 29.06.2020. do 29.12.2022.

Kontakt detalji za više informacija: 

Ured za projekte Sveučilišta u Splitu

tel: 021 566 331

          MZO pasica logotipi (2)-1

                                                www.strukturnifondovi.hr 

Sufinancirano sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.