Valorization of Mediterranean AlMond orchards through the use of intercropping integrated strategies – VALMEDALM

Trajanje projekta: 01.06.2022. – 01.06.2025.

Program financiranja: PRIMA

Nositelj projekta: MORE – Montanhas de Investigação – Associação (MORE), Portugal

Partneri projekta: Unversity of Split (UNIST),  Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos (CNCFS), University of Thessaly (UTH), Università degli Studi di Palermo (UNIPA), Agricultural Research Organization - Volcani Institute (ARO), National Research Centre (NRC), University Sultan Moulay Slimane (USMS), National Institute of Agronomic Research (INRA).

Opis projekta: Mediteranska regija ima jake poljoprivredne tradicije povezane s konvencionalnim agronomskim praksama. U raznim zemljama takve prakse nisu učinkovite zbog klimatskih promjena, što dovodi do smanjenog prinosa usjeva i produktivnosti, a time i do smanjenog ekonomskog povrata za lokalne poljoprivrednike. Cilj projekta VALMEDALM je korištenje međuusjeva unutar nasada badema kao integrirane strategije, usklađene s ekonomskim, društvenim i ekološkim aspektima, a koja se provodi u cijelom mediteranskom bazenu, pomažući u prilagodbi sustava male poljoprivrede klimatskim promjenama i povećanju prihoda poljoprivrednika , posebno u onim zemljama s nižim prijavljenim rezultatima produktivnosti i valorizacije. Za postizanje ovih ciljeva bit će implementirano sedam demo lokacija u različitim mediteranskim zemljama (Portugal, Hrvatska, Egipat, Maroko, Izrael, Grčka, Italija), kako bi se procijenio učinak međuusjeva u nasadima badema i uloga u suzbijanju štetnika i korova.

Cilj projekta: Projekt VALMEDALM će pružiti registar međukulturnih praksi i glavnih štetnika iz mediteranskog bazena; izraditi smjernice za najbolje prakse međusobnog uzgoja i prakse upravljanja štetnicima i korovima prilagođene svakoj lokalnoj i mediteranskoj regiji; osigurati potpuni nutritivni i funkcionalni portfelj badema i usjeva koji se koriste kao međuusjevi; održati različite edukativne  treninge i prezentacije, oformiti platforme za umrežavanje te razviti strategije širenja kako bi se povećala svijest među mediteranskim stanovništvom (potrošači, poljoprivrednici, proizvođači, industrija). Kroz sve navedene projektne aktivnosti promicat će se održivi proizvodni sustavi kao što su nasadi badema s implementiranim praksama međusobnog uzgoja, dok će se kroz promotivne kampanje educirati stanovništvo o hrani koje također promiču održivu potrošnju. Ovaj projekt će pridonijeti usvajanju održivih i produktivnih poljoprivrednih sustava temeljenih na raznolikosti biljaka, povećanju prihoda poljoprivrednika i konkurentnosti malih proizvođača na mediteranskim tržištima.

Ukupna vrijednost projekta za UNIST: 149.500 EUR

Voditelj projekta: Izv. prof. dr. sc. Frane Strikić, Sveučilišni odjel za studije mora