Projekt Rekonstrukcija studentskog doma Bruno Bušić (KK.09.1.2.01.0014)

Prijavitelj/Korisnik projekta: Sveučilište u Splitu 

Partner projekta: Studentski centar Split 

Kratki opis projekta:

Studentski dom „Bruno Bušić“ izgrađen je 1978. godine za potrebe Mediteranskih igara u Splitu i od tada je bio u neprestanoj uporabi. Zgrada ima pet etaža i bruto površinu od 5580,98 m² sa 139 soba i to 131 trokrevetnu i 8 dvokrevetnih soba, odnosno ukupno 409 ležaja. Od početka korištenja pa sve do danas nisu rađeni veći zahvati na zgradi. Objekt je danas takav da ne zadovoljava uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utječu na ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu. Stoga je izrađen projekt potpune rekonstrukcije studentskog doma s ciljem promjene svih funkcionalnih dijelova zgrade. Predviđena rekonstrukcija uključuje nadogradnju jednog kata, dogradnju otvorenih evakuacijskih dvokrakih stepenica s istočne i zapadne strane građevine, dogradnju balkona na prvom i drugom katu s južne strane, dogradnju najzapadnijeg modula na trećem katu te ispunjenje svih temeljnih zahtjeva važnih za građevinu. U svrhu racionalnijeg korištenja energije na svim zidovima pročelja bit će izvedena toplinska izolacija, a radi zaštite od buke biti će izvedena odgovarajuća zvučna izolacija smještajnih jedinica. Cjelokupna rekonstrukcija odvijala bi se paralelno u okviru jednog građevinskog zahvata kako bi se maksimalno skratilo vrijeme u kojem studenti neće moći koristiti ovaj dom. Sveučilište u Splitu donijelo je i odgovarajuće odluke kojima sufinancira studentima privatni smještaj za vrijeme rekonstrukcije.

Opći cilj: Doprinijeti smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju.

Specifični cilj: Povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih.

Očekivani rezultati projekta: Nakon rekonstrukcije dom će imati 174 sobe od kojih je 121 trokrevetna soba, 49 dvokrevetnih soba te 4 jednokrevetne sobe prilagođene osobama s invaliditetom i sa smanjenom pokretljivosti. Ukupni kapacitet predviđen je za 465 studenata. Bruto površina rekonstruirane građevine bit će 7037 m2 sa svim popratnim sadržajima suvremenog studentskog smještaja.

Ukupna vrijednost projekta: 61.643.911,00 kn

Ukupno bespovratna sredstva EU: 32.550.000,00 kn

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 7.450.000 kn

Ministarstvo znanosti i obrazovanja: 17.400.000,00 kn

Studentski centar Split: 3.500.000 kn

Razdoblje provedbe projekta: kolovoz 2016. - veljača 2020.

 logo bruno bušić

                                                  www.strukturnifondovi.hr 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.