Personalized Medicine Inquiry-Based Education - PROMISE

Trajanje projekta: 01.10.2019 - 30.09.2022

Program financiranja: Erasmus+

Opis projekta: P4 medicina, prediktivna, preventivna, personalizirana i participativna, ima za cilj revolucionirati medicinsku praksu fokusiranjem na predviđanje i sprječavanje razvoja bolesti, uz personaliziranje liječenja potrebama svakog pacijenta. Ovakav pristup uključuje aktivno sudjelovanje pacijenta u cijelom procesu. Europsko udruženje za personaliziranu medicinu (European Alliance for Personalized Medicine, EAPM) ukazalo je na nedostatak obuke i znanja kao na jednu od najvećih prepreka za potpunu integraciju personalizirane medicine. Stoga je od ključne važnosti razviti oblike podučavanja za buduće stručnjake u disciplinama neophodnim za uspješan razvoj personalizirane medicine.
U 21. stoljeću kombinirano učenje postalo je neizbježan alat u visokom obrazovanju. Integracija odabranih i komplementarnih pristupa licem u lice i online tj. internetskih pristupa, daje kombinirano učenje koje dalje omogućava kvalitetnije učenje, poboljšano podučavanje, te nudi više konkretnih mogućnosti studentima. Učenje temeljeno na istraživanjima postalo je široko prepoznato i zagovara se u visokom obrazovanju, posebno na STEM programima. Takav pristup je također i način na koji sveučilišta mogu povezati kvalitetna istraživanja i podučavanja te omogućiti studentima i istraživačima učinkovitiju interakciju u odnosu na druge obrazovne metode. Uz to studenti uče o najnovijim znanstvenim dostignućima.


Cilj projekta: Glavni cilj projekta PROMISE je dizajnirati nove module temeljene na istraživanjima koji će podučiti studente o 4P medicini, a sve kako bi promijenili i poboljšali postojeće alate za podučavanje te postojeće prakse u visokom obrazovanju.
Naši moduli pomoći će studentima koji žele ući u istraživačko područje i podučiti ih na način za koji vjerujemo da je zapravo buduća praksa podučavanja u istraživanju i medicini.
Ovaj vrlo pristupačni format omogućit će translaciju izvrsnosti u znanosti u izvrsnost u visokom obrazovanju, ali i biti lako primjenjiv na brojim sveučilištima Europe i šire.
Program PROMISE obučit će 45 studenata studija medicine i prirodnih znanosti koji potencijalno žele upisati poslijediplomski studij. Projekt PROMISE objedinit će najsuvremenija istraživanja iz različitih područja molekularne, računalne i kliničke biomedicine; stručnjake za područje odgovornog istraživanja i inovacija (RRI) te mala i srednja poduzeća specijalizirana za izradu STEM nastavnih programa te ih osposobiti za razvijanje nastavnih modula kojim će prenositi svoje istraživačko znanje na studente. Studenti će također doći u kontakt s vodećim svjetskim znanstvenicima u svom području i na taj način postati potencijalni kandidati za doktorski program u institucijama ovih znanstvenika. Moduli koje će se razviti uključuju jedno od najvažnijih područja istraživanja današnjice, i to u formatu koji još nije dostupan.

Vrijednost projekta: 262.953,00 EUR

Voditeljica projekta: Sandra Kostić

logo erasmus