BioProMedFood

Trajanje projekta: 02.03.2020 - 01.03.2023

Opis projekta: BioProMedFood istražuje dva inovativna i održiva koncepta (bioaktivne komponente i bio-zaštitne kulture) s ciljevima povećanja učinkovitosti prehrambenog lanca, produljenja roka trajanja lako kvarljive hrane iz mediteranskog podneblja te poboljšanje sigurnosti hrane. Osim toga, projektom se želi pridodati ekonomska vrijednost nusproizvodima prehrambenog sektora i smanjiti količina otpada tako da se isti upotrijebe kao resurs bioaktivnih komponenti sa sposobnošću poboljšanja kakvoće i sigurnosti hrane.

Kako bi dokazali ovaj koncept na razini TRL 5, projekt ima za cilj:

i) ekstrakciju, pročišćivanje i proizvodnju bioaktivnih spojeva iz različitih matrica, važnih za mediteransku ekonomiju obilježenu velikim potencijalom biološke raznolikosti (tj. makro alge, bilje, procesni nusproizvodi iz maslina, grožđa, voća i povrća) i dokazivanje njihovih antioksidativnih i antimikrobnih svojstava in vitro;

ii) izolaciju i odabir sojeva funkcionalnih bio-zaštitnih bakterija mliječne kiseline (LAB) iz spontano fermentiranih mesnih proizvoda, karakterizacija njihove inhibitorne aktivnosti protiv patogena koji se prenose hranom i njihovih učinaka fermentacije u cilju odabira bioprotektivnih i poboljšanih funkcionalnih starter kultura;

iii) primjenu bioaktivnih spojeva i LAB izolata i njihovu sinergiju u različitim modelima hrane, metodama pakiranja hrane i razvoju polimernog ambalažnog materijala i procjena potrebnih proizvodnih tehnoloških parametara. Navedeno će omogućiti smanjenje invazivnih fizikalnih tretmana i upotrebu sintetskih konzervansa, iskorištavanje mediteranske mikrobne bioraznolikosti i nusproizvoda poljoprivredno-prehrambenog sustava, provedbu održivih, jeftinih inovativnih rješenja i optimiziranje biotehnoloških alata, kako bi se smanjile opasnosti i rizici koji se teže kontroliraju u malim tradicionalnim proizvodnim sustavima, a sve to zadovoljavajući potražnji potrošača za svježom i minimalno prerađenom hranom i osiguravajući najstrože sigurnosne parametre.

Vrijednost projekta za UNIST: 120.000, 00 EUR

Voditeljica projekta na UNIST-u: izv.prof.dr.sc. Vida Šimat