Nabava

Već u fazi pisanja projekta, bitno je voditi računa o postupcima nabave. Nabava na Sveučilištu se provodi zajedno za više organizacijskih jedinica, na način da se sve nabave spajaju, čime vrijednost raste i nabava postaje javna. Bitno je na vrijeme planirati i predvidjeti stavke koje će se nabavljati u sljedećem razdoblju i obuhvatiti ih godišnjim planom nabave.

Prema članku 12. stavak 1. i 2., Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjene vrijednosti robe i usluga do 200.000 kn bez PDV-a te radova do 500.000 kn bez PDV-a, ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi već naručitelj nabavu naručuje po vlastitoj internoj proceduri.

Ako je procijenjena vrijednost robe i usluga viša od 200.000 kn bez PDV-a, a radova viša od 500.000 kn bez PDV-a, primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, naručitelji su obvezni provoditi postupke nabave preko Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Poveznice na Zakon o javnoj nabavi:
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Poveznice na interne akte Sveučilišta u Splitu:
Pravilnik o provedbi postupaka nabava bagatelne vrijednosti Sveučilišta u Splitu
Popis gospodarskih subjekata s kojima Sveučilište u Splitu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Portalu Ministarstva gospodarstva (http://www.javnanabava.hr/) i mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu (http://www.unist.hr/sveuciliste/javna-nabava).