Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu (KK.01.1.1.02.0026)

Prijavitelj/Korisnik projekta: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Partneri projekta: Medicinski fakultet u Splitu

Kratki opis projekta:

Projektom je planirana izvedba niz građevinsko-tehničkih intervencija u prilagodbu i opremanje prostora nastambe za pokusne životinje, smještene u zgradi Medicinskog fakulteta, a koja je ključni resurs za provođenje fundamentalnih i primijenjenih biomedicinskih istraživanja za vlastite potrebe, ali i potrebe ostalih sastavnica Sveučilišta te širenje međunarodne znanstveno istraživačke suradnje s javnim i privatnim sektorom. Projektom se planira provesti i organizacijska reforma po smjernicama stručnjaka na tom području, a sve u sklopu organizacijske reforme Sveučilišta.

Ciljevi projekta:

Infrastrukturnim uređenjem i optimalnom organizacijom rada nastambe za pokusne životinje koja se nalazi na Medicinskom fakultetu u Splitu, omogućit će se veći broj znanstvenih istraživanja ovog tipa sastavnicama Sveučilišta u Splitu te stvoriti uvjete za znanstveni rad većeg broja inozemnih istraživača u okviru nastambe, odnosno za intenzivniju međunarodnu znanstvenu suradnju Sveučilišta u Splitu i stranih znanstveno-istraživačkih institucija. Uz povećani kapacitet nastambe za znanstvena istraživanja, relevantnosti samih istraživanja pridonijet će povećana pouzdanost i ponovljivost rezultata provedenih istraživanja koju će omogućiti infrastrukturna adaptacija i ugradnja opreme zbog omogućivanja strogo specifičnih uvjeta rada (najviše higijenski („sterilne“) uvjeti), uzgoja životinja i provođenja pokusa.

Međunarodna prepoznatljivost Sveučilišta u Splitu kao centra znanstvene izvrsnosti ostvarit će se kroz intenzivniju promociju znanstveno-istraživačkih resursa Sveučilišta (novouređene nastambe za životinje).

Postojanje nastambe za pokusne životinje po uzoru na najbolje svjetske znanstvene centre dugoročno će dovesti do povećanja potencijala za inovacije. Kao ishod povećanog istraživačkog potencijala očekuju se rezultati koji imaju pozitivan odjek u smislu očuvanja ljudskog zdravlja (prognostička, dijagnostička i terapijska komponenta) koji osim društvene vrijednosti imaju

i velik ekonomski potencijal kroz razne modele komercijalizacije i iskorištavanja rezultata istraživanja.

Specifični ciljevi projekta:

-      Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa

-      Povećanje relevantnosti i kvantitete znanstvene produkcije, te znatno unaprjeđenje međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti Sveučilišta i Medicinskog fakulteta u Splitu

-      Organizacijska reforma znanstveno-istraživačkog sektora Sveučilišta u Splitu s ciljem objedinjenog korištenja znanstveno-istraživačke infrastrukture.

Očekivani rezultati projekta:

Realizacija projekta omogućit će istraživačkim skupinama Sveučilišta u Splitu, prvenstveno Medicinskog fakulteta, ali i drugih fakulteta te znanstvenih institucija na regionalnom i nacionalnom nivou, provođenje većeg broja istraživanja, širenje na druge, do sada neprakticirane oblike istraživanja i značajno povećanje relevantnosti znanstvenih otkrića u skladu s dosegnutim najvišim svjetskim standardima, sve u okviru modernizirane istraživačke infrastrukture. Dugoročno, to će dovesti do uspješnog sudjelovanja znanstvenika u međunarodnim istraživačkim aktivnostima (npr. na razini Europske unije ili Sjedinjenih Američkih Država i globalnoj razini) pružajući im bolje uvjete rada te mogućnost suradnje i konkuriranja u međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Stvorit će se pretpostavke za bolju edukaciju studenata na svim razinama, posebno na doktorskim i postdoktorskim studijima i obrazovanje visokokvalitetnih kadrova na dodiplomskim studijima, s naglaskom na doktore medicine, što će posredno ojačati i stručnu aktivnost, posebice kvalitetu medicinske skrbi. U krajnjoj liniji utjecaj projekta reflektirat će se i na demografskoj i gospodarskoj razini te razini kvalitete života.

Ukupna vrijednost projekta: 19 214 337.50 kn 
Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 17 996 047.92 kn 
Razdoblje provedbe projekta: veljača 2019. - prosinac 2022.
Voditelj projekta: prof. Janoš Terzić

Kontakt osobe za više informacija: 
Ured za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu, 021-566-331

Ured za znanost Medicinskog fakulteta u Splitu, 021-557-839, uzz@mefst.hr

Poveznica na mrežne stranice projekta

logo nastamba

Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.