Innovative Approach in Mathematical Education for Maritime Studies - MareMathics (2019-1-HR01-KA203-061000)

Trajanje projekta: 31.12.2019. – 29.06.2022.

Ukupan iznos EU potpore: 224.204 EUR

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Anita Gudelj

Administrativna koordinatorica: Aleksandra Banić, dipl. oec., univ. spec. oec.

Program: Erasmus+, ključna aktivnost: Strateška partnerstva u visokom obrazovanju

Provedbu projekta MareMathics koordinira Pomorski fakultet u Splitu pod Erasmus+ poveljom korisnika Sveučilišta u Splitu.

Opis projekta: Projekt MareMathics usmjeren je prema razvijanju metodologije učenja matematike za studente pomorskih studija u svrhu poboljšanog usvajanja znanja i ostvarivanja boljih rezultata. Projekt će pružiti potporu nastavnom osoblju matematike na studijskim programima pomorstva u vidu inovativnih metoda poučavanja korištenjem suvremenih IKT alata.

Osim Sveučilišta u Splitu, u projektu sudjeluju europske partnerske visokoškolske institucije koje provode studijske programe u području pomorstva:

Tallinn University of Technology, Estonian Maritime Academy iz Estonije, Latvian Maritime Academy, iz Latvije, Polish Naval Academy iz Poljske te prof. Toni Milun iz Hrvatske.

LOGO MAREMATHICS-1