Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics - GEOBIZ

Trajanje projekta: 15.11.2019 - 14.11.2022

Program financiranja: Erasmus+

Opis projekta: GEOBIZ je Erasmus+ Key action 2 projekt financiran od strane Europske unije, koji okuplja 23 sveučilišna, poslovna i upravna partnera iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Moldavije i Crne Gore (partnerske zemlje) te Belgije, Hrvatske, Njemačke i Srbije (programske zemlje). Projekt je započeo 15. studenog 2019. godine i provodit će se tijekom 36 mjeseci.

Ciljevi projekta: Glavni cilj projekta GEOBIZ je jačanje kapaciteta akademskih institucija radi boljeg odgovora na zahtjeve rastuće industrije geoinformatike u partnerskim zemljama uključenim u projekt, s usredotočenošću na sljedeće čimbenike

·         uspostavljanje novih i inovativnih oblika poslovno-akademske suradnje za podršku međudjelovanju u procesima podučavanja/učenja na području geoinformatike,

·         uspostavljanje poslovno-akademske platforme za podršku izvrsnosti u geoinformatici,

·         razvoj inovativnih programa za osposobljavanje nastavnika, praktičnih metodologija podučavanja/učenja i sadržaja geoinformatičkih kolegija utemeljenih na tehnologiji, uzimajući u obzir potrebe poslovanja na području geoinformatike,

·         uključivanje najmodernijih tehnika u proces podučavanja tehnološki usmjerenih kolegija iz područja geoinformatike.

Ukupna vrijednost projekta: 989.055,00 EUR

Vrijednost projekta za UNIST: 36.620,00 EUR

Voditeljica projekta na UNIST-u: izv.prof.dr.sc. Ivana Racetin