Development of SIT and IPM tools to eradicate Box Tree Moth incursions into the United States

Trajanje projekta: 01.07.2020. - 30.06.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 217.000,00 USD

Vrijednost projekta za Sveučilište u Splitu: 123.000,00 USD

Kratki opis projekta: Cilj je ovog projekta na području Splitsko dalmatinske županije i općenito Hrvatske istražiti do sada neistražene metode praćenja i suzbijanja ovog štetnika kako bi te istražene metode bilo moguće aplicirati na teritoriju SAD-a onog trenutka kada se ovaj opasan i invazivan štetnik pronađe na njihovom terenu. Šimširov moljac je prirodan štetnik u istočnoj Aziji gdje se može naći na širokom području Japana, Koreje i Kine. Spada u red Leptira (Lepidoptera) a latinski naziv mu je Cydalima perspectalis Walker. U Europi je  prvi put zabilježen 2007. godine u Njemačkoj i Nizozemskoj od kada se vrlo brzo širi i vrlo brzo zauzima sve veće područje Europe te su tako potvrđeni prvi nalazi u Hrvatskoj 2013. godine. Danas je šimširov moljac vrlo rasprostranjen štetnik na području cijele Hrvatska kao i na području Dalmacije.

Aktivnosti koje se provode u sklopu projekta uključuju:

-          Istraživanje i razvoj šimširovog moljca na umjetnim hranjivim podlogama s ciljem uspostave masovnog laboratorijskog uzgoja. Uzgojeni moljci bi se u daljnjoj fazi projekta u SAD-u sterilizirali i ispuštali u prirodu te bi uzrokovali sterilnost prirodnih populacija koje nebi proizvodile potomstvo a time i štetu. Ova metoda se u svijetu zove SIT (sterile insect technique).

-          Istraživanje elemenata kopulacije između mužjaka i ženki, vrijeme trajanja, broj kopulacija, postotak fertilnih ženki te dinamiku odlaganja jaja i fertilnost.

-          Istraživanje atraktivnosti različitih kombinacija feromona i različitih omjera feromonskih spojeva. Ona uključuje pripremu lovki i feromona koje su dostavili kolege iz Kalifornije u laboratorijima Sveučilišta, te postavljanje istih na tri odabrane lokacije na području Splitsko dalmatinske županije.

-          Istraživanje primjene “metode konfuzije” ili tzv. “matting disruption” na većim površinama u urbanim zonama. Metoda se temelji na postavljanju velikog broja feromonskih dispenzera japanskog proizvođača po jedinici površine koji djeluju na način da dezorijentiraju mužjake u potrazi za ženkama čime izostaje kopulacija a time i stvaranje potomstva i izostanak šteta.

Voditelj projekta na Sveučilištu u Splitu: Doc.dr.sc. Mario Bjeliš