Capacity building for Blue Growth and curriculum development of Marine Fishery in Albania – ALMARS (2018-2571/001-001)

Erasmus + projekt jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju, za plavi rast i razvoj nastavnog programa morskog ribarstva u Albaniji.

Izvor financiranja: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency;

Koordinator projekta: Sveučilište u Splitu;

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Alen Soldo;

Administrativni menadžer projekta: Aleksandra Banić, dipl. oec, univ. spec. oec.

Referentni broj projekta: 598550-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP


Trajanje projekta: 15.1.2019. - 14.1.2022.

Web stranica projekta: http://almars-project.eu/

LOGO ALMARS