Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta (KK.01.1.1.02.0018)

Prijavitelj/Korisnik projekta: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Partneri projekta: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, POMORSKI FAKULTET Split, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Split

Kratki opis projekta:
Provedba objedinjenog organizacijsko-prostornog preustroja i nabava znanstveno-istraživačke opreme i infrastrukture unutar Zgrade tri fakulteta.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je funkcionalna integracija sastavnica Sveučilišta u Splitu, posebno svih triju partnera ovog projekta na području znanstveno-istraživačkog rada i pametne specijalizacije s naglaskom na predviđena područja zdravlja, održivog okoliša i energije, inženjerstva, biotehnologije i bioekonomije.

Specifični ciljevi projekta su:
- Organizacijska reforma znanstveno-istraživačkog sektora Sveučilišta u Splitu , PMF-ST, KTF-ST, PF-ST s naglaskom na razvoj primjenjene znanstvene suradnje s gospodarstvom i objedinjenog korištenja znanstveno-istraživačke infrastrukture.
- Unapređenje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, sustav objedinjenog upravljanja Zgradom tri fakulteta u cilju snižavanja troškova održavanja, troškova energenata i objedinjenog korištenja svih prostorija, laboratorija i znanstveno-istraživačke opreme.
- Podizanje razine znanstveno-istraživačkih radova, projekata, inovacija i patentnih prijava kroz pronalazak tržišne niše za iste.

Očekivani rezultati projekta:
- Provedena organizacijska reforma istraživačko-razvojnog sektora kod Korisnika i Partnera, uspostavljen objedinjen sustav upravljanja korištenjem, outputima, istraživanjem i razvojem nabavljene znanstveno-istraživačke infrastrukture, uspostavljen sustav suradnje na kolaborativnim istraživanjima i projektima sa gospodarstvom i znanst.istraživ. centrima u RH i inozemstvu.
- Povećana energetska učinkovitost Zgrade i unaprijeđeni laboratoriji u svrhu implementacije nove opreme, rekonstruirana mrežna i energetska infrastruktura.
- Nabavljena specijalizirana znanstveno-istraživačka oprema
- Stalne aktivnosti na prezentaciji projekta prema zainteresiranoj javnosti
- Porast broja znanstveno-istraživačkih radova i projekata, broja istraživača, broja ugovora o suradnji s gospodarstvom, broja uspostavljenih ureda za istraživanje i razvoj

Ukupna vrijednost projekta: 85.142.157,88 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 82.870.870,38 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2018.  -  1.siječnja 2022. godine

Kontakt osobe za više informacija: 
Ured za projekte Sveučilišta u Splitu
021-566-331

logo z3f-1

                                                                    www.strukturnifondovi.hr 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.