Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
PP/02/2020
Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala
10.12.2020. 23.12.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/06/2020
Ultrazvučni radar
10.12.2020. 14.01.2021. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/9/2020-A
Računala i računalna oprema - nabava 1. grupe predmeta nabave - Računala
24.11.2020. 08.01.2021. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/16/2020-A
Potrošni laboratorijski materijal
23.10.2020. 13.11.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/14/2020
Računalna oprema - nabava 1. grupe predmeta nabave -Računalna oprema za potrebe projekta Zgrada Tri fakulteta
21.10.2020. 23.11.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/12/2020-A
Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala - ponovljeni postupak za 5. grupu predmeta nabave- Oprema za pripremnu obradu životinjskog materijala.
20.10.2020. 20.11.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/13/2020-A
Računalna i laboratorijska oprema
20.10.2020. 20.11.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/3/2020
Sustav za pripravu i karakterizaciju polimera
25.9.2020. 27.10.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/5/2020
Ultracentrifuga za razdvajanje čestica
25.9.2020. 15.10.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/16/2020
Potrošni laboratorijski materijal
22.9.2020. 13.10.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/5/2020
Laboratorijski uređaji
4.9.2020. 11.10.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/6/2020
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
24.8.2020. 15.12.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/1/2020
Rekonstrukcija potkrovlja
13.8.2020. 03.09.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/2/2020-A
Laboratorijski namještaj
7.7.2020. 12.08.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/13/2020
Računalna i laboratorijska oprema
3.7.2020. 12.08.2020. poništeni postupci
135678910Zadnji