Studijski programi

Studijski programi

Na Sveučilištu u Splitu izvodi se većina studijskih programa koji mogu zadovoljiti vrlo različite interese, odnosno koji se susreću na mnogim modernim sveučilištima diljem svijeta.

Postoje dvije vrste studija, sveučilišni i stručni. Prva vrsta studija osposobljava polaznike za visokostručni rad, a u nastavku školovanja i za znanstveni rad, dok je druga vrsta studija namijenjena onima koji imaju veći afinitet prema konkretnim praktičnim znanjima i bržem uključivanju u svijet rada.

Između sveučilišnih i stručnih studija postoji također razlika u pogledu razina studija. Sveučilišni studiji se izvode kao preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji, dok se stručni studiji izvode na jednoj razini, uz mogućnost nastavka školovanja na diplomskom specijalističkom, odnosno, uz određene uvjete, na diplomskom sveučilišnom studiju.

Filtriraj prikaz
Poništi pretragu
Razina studija i fakultet Naziv studija Broj semestara ECTS bodovi
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Gudački istrumenti - smjer: Viola 8 240
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Gudački istrumenti - smjer: Violončelo 8 240
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Glazbena pedagogija 8 240
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Glazbena teorija 8 240
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Puhački istrumenti - smjer: Flauta 8 240
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Gitara 8 240
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Glasovir 8 240
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Gluma 8 240
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Slikarstvo 6 180
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Kiparstvo 6 180
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Kompozicija 8 240
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Solo pjevanje 8 240
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Film i video 6 180
Preddiplomski sveučilišni studij
Umjetnička akademija
Dizajn vizualnih komunikacija 6 180
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Splitu

Vojno pomorstvo; smjerovi: Vojna nautika, Vojno brodostrojarstvo

10 300
Diplomski sveučilišni studij
Kineziološki fakultet

Međunarodni program košarke i menadžmenta

4 120
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Pomorski fakultet

Tehnologije u pomorstvu

6 180
Preddiplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Splitu

Mediteranska poljoprivreda; smjerovi: Vinigradarstvo i vinarstvo, Hortikultura

6 180
Preddiplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Splitu

Hotelijerstvo i gastronomija

6 180
Diplomski sveučilišni studij
Filozofski fakultet

Anglistika (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski

4 60
Preddiplomski sveučilišni studij
Filozofski fakultet

Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)

6 90
Diplomski sveučilišni studij
Filozofski fakultet

Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)

4 60
Preddiplomski sveučilišni studij
Prirodoslovno-matematički fakultet

Biologija

6 180
Preddiplomski stručni studij
Sveučilišni odjel za stručne studije

Menadžment trgovine i turizma

6 180
Diplomski sveučilišni studij
Kemijsko-tehnološki fakultet

Prehrambena tehnologija

4 120