Natječaj za dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ KA107 projekta -omotnica IPA- Mostar

Sveučilište u Splitu dana  14. 11. 2018. raspisuje natječaj za dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica IPA- Mostar, BiH

Tekst natječaja

Upute za natječaj

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Training):

Rok za prijavu: 28.11.2018.

Mobilnost se može realizirati po objavi rezultata (konačne Odluke) do zaključno s  15.7.2020.

1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje

2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama

3. Europass CV na engleskom

4. Pismo motivacije do 300 riječi, vlastoručno potpisano

5. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku popunjava se Staff Mobility Agreement for Training, te kandidata.

6. Privola za objavu/slanje osobnih podataka

Erasmus+ vodič