Erasmus+ studijski boravak u programskim zemljama

Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka uključuje slušanje i polaganje kolegija, odnosno izradu završnog rada na nekoj od inozemnih partnerskih ustanova u programskim zemljama. Studijski boravak može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

 

KOLIKO PUTA MOBILNOST?

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici Erasmus+ financijske potpore za mobilnosti u ukupnom trajanju od 12 mjeseci na svakoj razini studija - preddiplomski uključujući short cycle EQF razine 5 i 6 , diplomski (razina 7), doktorski (razina 8), neovisno o tome koliko puta. Studenti integriranih studija mogu biti korisnici Erasmus+ financijske potpore za mobilnosti u ukupnom trajanju od 24 mjeseca.

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

ŠKOLARINA I OSTALE NAKNADE

Erasmus+ studentima ne smije se naplaćivati školarina na inozemnim ustanovama kao niti bilo kakve druge naknade koje se ne naplaćuju niti matičnim studentima.

Studenti ostaju upisani na svoje matično visoko učilište za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.

ERASMUS STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS)

Ovaj pojam odnosi se na studente koji imaju status Erasmus+ studenta jer udovoljavaju svim potrebnim uvjetima, ali ne primaju financijsku potporu.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnom sveučilištu. Prije mobilnosti isplaćuje se 80% ukupnog iznosa, a po povratku s mobilnosti, u slučaju ispunjenja svih obveza, ostatak potpore sukladno broju dana na mobilnosti.

Konačan iznos financijske potpore određuje Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) i to na sljedeći način:

  • mobilnost prema državi viših troškova života: studenti će primiti višu financijsku potporu
  • mobilnost prema državi sličnih troškova života: studenti će primiti srednje visoku financijsku potporu
  • mobilnost prema državi nižih troškova života: studenti će primiti nižu financijsku potporu
     

Mjesečni iznos financijske potpore studentima za fizičke mobilnosti u ak. god. 2021./2022. ovisi o zemlji mobilnosti (tablica u nastavku).

 

 Odredište mobilnosti

 Financijska potpora

Skupina 1

Programske zemlje s višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Švedska, Norveška, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn

550 EUR

Skupina 2

Programske zemlje sa srednjim troškovima života

 Austrija, Belgija, Njemačka,  Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal

550 EUR

Skupina 3

Programske zemlje s nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska

500 EUR

 

DODATAK ZA STUDENTE S MANJE MOGUĆNOSTI

Studenti koji imaju status studenta s manje mogućnosti mogu se prijaviti za dodatna financijska sredstva u iznosu od 250 EUR mjesečno.

DODATNA FINANCIJSKA POTPORA ZA STUDENTE S POSEBNIM POTREBAMA/ INVALIDITETOM – POTPORA ZA UKLJUČIVOST (INCLUSION SUPPORT)

Studenti s posebnim potrebama/invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova mobilnosti. Ukoliko osoba s posebnim potrebama zadovolji natječajne uvjete za odlazak na mobilnost, ima pravo zatražiti dodatnu financijsku potporu. Sveučilište u Splitu će studenta naknadno obavijestiti o postupku potraživanja dodatnih sredstava od Agencije za mobilnost i programe EU kao i o dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih sredstava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brojna sveučilišta zahtijevaju potvrde o znanju stranog jezika za Erasmus+ studente. Uglavnom se radi o engleskom, a nerijetko i jeziku države u koju se dolazi. Studenti su dužni informirati se o jezičnim kompetencijama koje prihvatna ustanova zahtijeva.

Svi studenti su obvezni prije odlaska i po povratku s mobilnosti pisati online test procjene jezičnih kompetencija iz radnog jezika mobilnosti (osim ako im je jezik mobilnosti materinski). Rezultati OLS jezične procjene na EU Academy platformi nisu uvjet za odlazak na mobilnost, a na uvid ih imaju student i matično visoko učilište.

OBVEZE STUDENTA PRIJE MOBILNOSTI

  • proučiti internetske stranice inozemnog sveučilišta, informirati se o roku za prijavu
  • u suradnji s ECTS povjerenikom svoje sastavnice sastaviti Online Learning Agreement - OLA (Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti), a kojeg potpisuju student, odgovorna osoba na sastavnici (ECTS povjerenik, voditelj studija, Erasmus koordinator i sl.) te odgovorna osoba s inozemne ustanove.

Upute za izradu OLA nalaze se na sljedećoj poveznici.

  • riješiti prvi OLS online test procjene jezičnih kompetencija jezika studija 
  • sklopiti zdravstveno osiguranje, odnosno podnijeti zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO)
  • sklopiti Ugovor o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ studij sa Sveučilištem u Splitu

OBVEZE STUDENTA PO POVRATKU NA MATIČNO UČILIŠTE

Po povratku s inozemnog visokog učilišta studenti su matičnom visokom učilištu dužni dostaviti:

Studenti koji se prijavljuju na Natječaj za mobilnost u svrhu studijskog boravka dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popunjen Airtable online prijavni obrazac

2. Životopis na engleskom jeziku (Europass CV obrazac)

3. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice na hrvatskom jeziku

4. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 300 riječi)

5. Dokaz o znanju stranog jezika (prijepis ocjena, potvrda škole stranih jezika ili svjedodžba srednje škole)

6. Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore za uključivost (za studente s posebnim potrebama/invaliditetom)

7. Privola za objavu i slanje podataka