Inicijalna akreditacija studijskih programa

Inicijalna akreditacija studija provodi se u slučaju:

 1. uvođenja novoga studija na visokom učilištu
 2. izmjene sunositelja združenog studija
 3. izmjene mjesta izvođenja studija
 4. izmjene jezika izvođenja studija
 5. izmjene stručnog ili akademskog naziva ili akademskog stupnja koji se stječe završetkom studija
 6. izmjene načina izvođenja studija
 7. izmjene veće od jedne trećine ishoda učenja koji se stječu završetkom modula studija ili studija.

Postupak inicijalne akreditacije provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Postupak inicijalne akreditacije studija pokreće se zahtjevom za pokretanje postupka inicijalne akreditacije koji se elektroničkim putem dostavlja Povjerenstvu za studije na mail kvaliteta@unist.hr. 

Uz zahtjev dostavlja se:

 • odluka ovlaštenog vijeća sastavnice Sveučilišta u Splitu o usvajanju prijedloga novog studijskog programa i pokretanju postupka inicijalne akreditacije
 • zahtjev za izdavanje dopusnice za izvođenje studija, na obrascu i u skladu s uputama koje utvrđuje Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 • prijedlog studijskog programa
 • mišljenje nadležnog tijela o ispunjavanju propisanih uvjeta za regulirane profesije
 • elaborat o opravdanosti izvođenja studija za javno visoko učilište
 • ugovore o radu s nastavnicima
 • dokaze o raspolaganju prostorom i opremom za izvođenje studija
 • dokaze o financijskim sredstvima za izvođenje studija.

Za inicijalnu akreditaciju združenog studija domaćih visokih učilišta dostavlja se i ugovor zaključen između visokih učilišta, odnosno visokog učilišta i javnog znanstvenog instituta, kojim je uređen ustroj, izvedba, završetak, mjesto izvođenja, nositelj i način izdavanja završne isprave združenog studija te nositelj akreditacijskog postupka združenog studija.

Visoko učilište kojemu je u postupku reakreditacije izdano pismo očekivanja ne može podnijeti zahtjev za inicijalnu akreditaciju studija prije otklanjanja nedostataka prethodno utvrđenih pismom očekivanja u posljednjoj reakreditaciji.

Detaljan postupak inicijalne akreditacije studijskih programa opisan je Pravilnikom o vrednovanju studijskih programa Sveučilišta u Splitu i Uputama za provođenje inicijalne akreditacije Agencije za znanost i  visoko obrazovanje.