Izmjene i dopune studijskih programa

Izmjene i dopune studijskih programa posovde se u skladu s Pravilnikom o vrednovanju studijskih programa Sveučilišta u Splitu. Izmjene i dopune studijskih programa, koje ne spadaju u postupak inicijalne akreditacije studijskog programa  podijeljene su na izmjene i dopune u nadležnosti vijeća sastavnice Sveučilišta u Splitu, manje izmjene i dopune, veće izmjene i dopune te suštinske izmjene i dopune.

Zahtjev za izmjenama i dopunama studijskog programa s pripadajućom dokumentacijom podnosi nositelj studijskog programa jednom godišnje Povjerenstvu za studije u elektroničkom obliku na mail kvaliteta@unist.hr, najkasnije 6 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa.

Uz zahtjev za  izmjenama i dopunama studijskog programa potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.    odluku/e o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa ovlaštenog/ih Vijeća sastavnice/a nositelja i izvoditelja studijskog programa. 

2.    prijedlog studijskog programa s unesenim predloženim izmjenama i dopunama 

3.    ispunjen obrazac Izmjene i dopune studijskog programa.