Vanjska periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete

Vanjska prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta sistematični je, periodični postupak kojim se utvrđuje jesu li aktivnosti i rezultati tih aktivnosti koje čine sustav osiguravanja kvalitete visokih učilišta učinkoviti i u skladu s nacionalnim i ESG-standardima.  Vanjskom prosudbom procjenjuje se i doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete i kulture obrazovanja visokog učilišta. Kroz razvoj sustava osiguravanja kvalitete neprestano se unapređuju sve djelatnosti, a naročito obrazovanje u cijelosti.

Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete ili audit Sveučilišta u Splitu, koju provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, obavlja se prema modelu opisanom  u  Priručniku  za  vanjsku  neovisnu  periodičnu  prosudbu  sustava  osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb, 2010). U tom je Priručniku vanjska prosudba definirana kao  postupak prosudbe stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete visokoga učilišta.

U Priručniku su sustavno navedeni potrebni dokumenti i elementi postupka u pojedinim fazama vanjske neovisne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete te aktivnosti koje prethode pokretanju postupka, odnosno koje se provode tijekom postupka i nakon njegova završetka. Tako  je  glede  Sveučilišta  u  Splitu  obavljeno  planiranje,  prosudba  u  užem   smislu  i izvješćivanje. Nakon što se Sveučilište očituje o primljenom Izvješću, slijedi faza naknadnog praćenja u kojoj Sveučilište poduzima mjere za poboljšanje sustava u skladu s preporukama iz Izvješća.