Unutarnja periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete

Unutarnja periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Splitu provodi se u svrhu procjene stupnja razvijenosti sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u odnosu na definirane Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja ili ESG standarde (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European H igher Education Area).

Ocjenu provedenih aktivnosti i učinkovitosti sustava osiguranje kvalitete te ocjenu usklađenosti sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Splitu provodi jednom godišnje Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete kojeg imenuje senat na prijedlog Vijeća Centra. Članovi povjerenstva su predstavnici svakog znanstvenog i umjetničkog područja i jedan predstavnik studenata koji nisu ujedno i članovi tijela za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta i sastavnica.

Povjerenstvo provodi unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta na temelju ESG standarda i/ili prema kriterijima za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sustavu Akreditacijskog savjeta AZVO i/ili Priručnika Sveučilišta i/ili Pravilnika, uputa Senata i sl.