Diplomski sveučilišni studij

Diplomski sveučilišni studij Hotelijerstvo i gastronomija pokrenut je s ciljem da odgovori na rastuće potrebe hrvatskog turizma za stručnjacima koji bi se svojim znanjem i vještinama uspješno nadmetali s inozemnom turističkom konkurencijom. Ovaj studij ujedno otvara mogućnost nastavka profesionalnog razvoja nakon završetka preddiplomskoj studija hotelijerstva i gastronomije ili nekog drugog sličnog preddiplomskog studija.  

Sveučilište u Splitu diplomski sveučilišni studij Hotelijerstvo i gastronomija, jednako kao i njegovu preddiplomsku inačicu, izvodi u Makarskoj. Studij  traje dvije akademske godine, odnosno četiri semestra, a njegovim završetkom stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra hotelijerstva i gastronomije.

Nastavni plan sastoji se od obveznog dijela programa, odnosno obveznih predmeta te  različitih fakultativnih, odnosno izbornih predmeta. Široki izbornih kolegija studentu pruža mogućnost individualnog usmjeravanja u pravcu njegovih preferencija ili onoga što ga u širokom spektru poslova u području hotelijerstva i gastronomije najviše zanima. Dakle, može se više usmjeriti na hotelijerstvo ili gastronomiju, uz mogućnost još užeg profiliranja unutar svakog od ova dva segmenta. 

Studij Hotelijerstvo i gastronomija Sveučilišta u Splitu ima brojne nastavne baze u kojima se odvija dio nastavnog procesa, odnosno izvodi predmet Stručna praksa. Stručna praksa, slično kao i na preddiplomskoj razini, realizira se u brojnim hotelskim, ugostiteljskim i turističkim poduzećima i ustanovama. Studenti tako prolaze obuku na poslovima upravljanja pojedinim funkcijama, procesima ili događajima u području hotelijerstva i gastronomije. Sve se to odvija pod nadzorom vrhunskih stručnjaka iz prakse, čime stječu specijalizirana praktična znanja i vještine koje su osnova za uspješan samostalni rad na različitim mjestima u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, odnosno turizmu općenito. 

Magistar/magistra hotelijerstva i gastronomije, zahvaljujući uravnoteženom odnosu teorijske i praktične nastave, interdisciplinarnom pristupu te angažmanu vrsnih predavača i mentora, razvio je kompetencije koje odgovaraju na specifične zahtjeve suvremenog hotelijerstva i gastronomije. To mu omogućuje da se može natjecati za brojna radna mjesta na različitim stručnim i menadžerskima mjestima u ugostiteljstvu, hotelskoj industriji te javnom sektoru koji je u uskoj vezi s ovim djelatnostima. Jednako tako po završetku studija diplomirani student može nastaviti svoje školovanje na različitim poslijediplomskim specijalističkim ili doktorskim studijima s ciljem obogaćivanja svojih znanja i vještina.