Saša Krešić-Jurić - Matematičke strukture u teoriji i praksi

Matematika i fizika su oduvijek bile duboko isprepletene znanosti jer su zakoni fizike zapisani u jeziku matematike. Prof. dr. sc. Saša Krešić-Jurić bavi se primjenama algebarskih metoda u matematičkoj fizici. Proučava nekomutativne prostore, kao jedan od pristupa kvantoj gravitaciji, te integrabilne sisteme u mehanici i klasičnoj teoriji polja. 

Krajem devedesetih Krešić-Jurić je radio u tvrtki Symbol Technologies u New Yorku gdje se na Odjelu za razvoj bavio istraživanjima iz područja obrade signala i modeliranjem u statističkoj optici. Tvrtka proizvodi čitače bar-kodova pa su se ova istraživanja koristila u razvoju novih algoritama za dekodiranje. U lipnju 2000. profesor Krešić-Jurić boravio je kao gostujući znanstvenik na Institute for Mathematics and its Applications (IMA), University of Minnesota, gdje je inicirao zajednička istraživanja između instituta i tvrtke Symbol Technologies. Matematička područja koja su izrazito važna u industrijskim primjenama su parcijalne diferencijalne jednadžbe, teorija valića, stohastički procesi i statistika, teorija optimizacije, kao i teorija kontrole.

U novije vrijeme prominentnu ulogu imaju inverzni problemi i geometrijske metode u rekonstrukciji slike bez kojih je nemoguće zamisliti funkcioniranje dijagnostičkih uređaja, kao što su ultrazvučni i CT uređaji. Ovo su samo neki od brojnih primjera situacija u kojima se matematika koristi u industriji, a možda je najpoznatiji primjer korištenja matematike u industrijske svrhe upravo Google, gdje je matematička inovacija dovela do razvoja globalne kompanije. Premda nisu istaknuti u prvom planu, matematičari doprinose razvoju gotovo svih grana visoke tehnologije.