Damir Vukičević – Jedan od najcitiranijih svjetskih znanstvenika

Istraživačka grupa sa Sveučilišta Stanford, pod vodstvom istaknutoga profesora Johna Ioannidisa, objavila je studiju o znanstvenoj citiranosti koja je identificirala vodećih 2% istraživača u 22 područja, odnosno 176 potpodručja znanosti. Studija se temelji na analizi citiranosti u bazi Scopus, a osim broja citata, korišteno je više složenih indikatora koji procjenjuju utjecaj pojedinog znanstvenika. Rezultat ovog istraživanja su dvije liste: lista najutjecajnijih znanstvenika za cjelokupnu znanstvenu karijeru i lista najutjecajnijih znanstvenika za 2019. godinu, među kojima se nalazi i 47 hrvatskih znanstvenika. Redoviti profesor u trajnom zvanju, Damir Vukičević, s Odjela za matematiku Sveučilišta u Splitu, uvršten je u obje navedene liste, i to za polje prirodnih znanosti, područje Matematika i Statistika, potpodručje Opća matematika.

Profesor Damir Vukičević diplomirao je matematiku i informatiku 1998. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu; matematiku je magistrirao 2000., a doktorirao 2003. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. radi na Odjelu za matematiku, a 2011. postaje redoviti profesor, dok trajno zvanje stječe 2017.

U središtu njegovog znanstvenog istraživanja je kombinatorna i diskretna matematika – posebice: ekstremalna teorija grafova, matematička kemija i kompleksnost. Godine 2007. dobio je nagradu Međunarodne akademije matematičke kemije, 2010. postao njen najmlađi član, a 2014. njezin tajnik. Međunarodna akademija matematičke kemije ima stotinjak članova, a u svom članstvu je imala čak petoricu dobitnika Nobelove nagrade.

Autor je preko 150 znanstvenih radova koji su citirani više od 3500 puta. Surađivao je s članovima nacionalnih akademija znanosti iz nekoliko zemalja i Sir Haroldom Krotom, FRS – dobitnikom Nobelove nagrade. Profesor Vukičević je vodio domaće i međunarodne projekte te je bio organizator konferencija.

Također je bio mentor doktorata zaposlenice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta doc. dr. sc. Tanje Vojković te prof. dr. sc. Jelene Sedlar i dr. sc. Suzane Antunović, koje su zaposlenice Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Pod njegovim mentorstvom je doktorirala i dr. sc. Sarah Michelle Rajtmajer, koja je prethodno diplomirala na Columbia University, a sada je docent na Penn State University.