Inovativne udice za parangale - FishSAFE

Trajanje projekta : 12.04. 2022. – 31.03.2023.

Program financiranja: Ministarstvo poljoprivrede, Mjera 1.1. „Inovacije“

Opis projekta:  Udičarski alati su vrlo rašireni u svjetskom ribarstvu te se upotrebljavaju kako u gospodarskom tako i u rekreacijsko-sportskom ribolovu. Problem kod udičarskih alata, kao i većine drugih alata je što se njime uz ciljane izlovljavaju i neciljani organizmi. Ulovljeni neciljani organizmi, ukoliko nisu progutali udicu, se često mogu otkačiti i vratiti nazad u prirodni ambijent. U nekim zemljama ide se toliko daleko da se cjelokupni ulov ili većina ulova ne smije zadržati, već se mora u što kraćem vremenu vratiti nazad u prirodni ambijent. To je osnova „ulovi i pusti“ ribolova. Međutim ponekad objekt ulova proguta udicu, koju nije moguće izvaditi bez da se lovina ošteti. Udice koje bi se koristile u ovom istraživanju su standardne u svakom pogledu osim jednog dodatka, a to je izboj koji sprječava duboko kačenje lovine. Korištenje ovakvog tipa udica bi potencijalno rezultiralo smanjenjem količine neželjenog ulova, boljim preživljavanjem neželjenih jedinki vraćenih nazad u more, a samim time bi se smanjio negativni utjecaj na okoliš.

Cilj projekta: Glavni cilj ovog projekta je ispitati je li zamjena standardnih udica udicama s izbojem utječe na lovnost pridnenih parangala te kvantificirati u kojoj mjeri udice s izbojem smanjuju vjerojatnost dubokog kačenja.

Ukupna vrijednost projekta: 636.187,90 HRK

Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Jure Brčić