Communication skills for students of vocational schools for medical professions: Design thinking for participatory medicine – DesignCare

Trajanje projekta: 01.02. 2022. – 31.10.2023.

Program financiranja: Erasmus+, KA220-VET

Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu (UNIST)

Partneri: Fabula movens d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Københavns Universitet - University of Copenhagen, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani  i Medicinska škola Pula.

Opis projekta: Ovaj projekt će obučavati učenike strukovnih medicinskih škola iz dvije škole u dvije zemlje EU (jedna srednja i jedna visoka zdravstvena škola), te ih uključiti u participativnu medicinu kroz razvoj komunikacijskih vještina i stjecanje kompetencija raznolikosti. Novi kurikulum DesignCARE može se integrirati u postojeće medicinske programe srednjih i viših strukovnih škola s potencijalom za stvaranje novih, prilagodljivih i inovativnih studijskih programa na višim razinama, pripremajući učenike i studente za njihovo buduće radno okruženje u zdravstvu.

Cilj projekta: Glavni cilj  projekta je osmisliti, pilotirati, implementirati i evaluirati strategije i resurse poučavanja i učenja participativne medicine za učenike srednjih i viših medicinskih strukovnih škola, stvarajući specijalizirane obrazovne alate koji će im pomoći da se uključe u participativnu medicinu kroz razvijanje specifičnih kompetencija komunikacije i raznolikosti.

Tri specifična cilja su:

  1. Promicanje razvoja učeničkog angažmana u participativnoj medicini kroz komunikacijske vještine i u skladu s načelima odgovornog istraživanja i inovacija (RRI), koristeći inkluzivni „design thinking“ pristup kao inovativnu obrazovnu strategiju;
  2. Jačanje kompetencije za raznolikost u strukovnom medicinskom obrazovanju, kako učenika tako i nastavnika;
  3. Osposobljavanje nastavnika da mogu uspješno pripremiti studente za radnu okolinu u medicinskom području podučavanjem i pružanjem smjernica za stjecanje ovih vještina.

Ukupna vrijednost projekta: 146.464,00 EUR

Ukupna vrijednost projekta za Sveučilište u Splitu: 40,930.00 EUR

Voditeljica projekta: Izv. prof. dr. sc. Sandra Kostić, Medicinski fakultet u Splitu