Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
VV/01/2023
Računala i računalna oprema
14.7.2023. 04.09.2023. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/05/2023-A
Savjetovanje i zaštita intelektualnog vlasništva
5.4.2023. 25.04.2023. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/05/2023
Savjetovanje i zaštita intelektualnog vlasništva
15.2.2023. 07.03.2023. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
MV/10/2022
Usluga tiska i distribucije sveučilišnog lista „Universitas“
20.12.2022. 10.01.2023. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/05/2022-B
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
6.10.2022. 27.10.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/04/2022 - A
Laboratorijska oprema
9.9.2022. 07.10.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/05/2022-A
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
1.8.2022. 31.08.2022. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
MV/05/2022
Namještaj i oprema
17.6.2022. 06.07.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/04/2022
Laboratorijska oprema
13.6.2022. 11.07.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/05/2022
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
10.6.2022. 08.07.2022. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/01/2022
Računala i računalna oprema-nabava 1. grupe predmeta nabave - Računala
6.6.2022. 07.07.2022. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/02/2022
Organizacija i provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja
14.4.2022. 14.06.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/01/2022
Rekonstrukcija/ojačanje nadogradnje zgrade "A" Medicinskog fakulteta u Splitu
24.3.2022. 25.04.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/07/2022
Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Teslina 10 i 12 u Splitu
7.3.2022. 25.03.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/03/2022
LABORATORIJSKI UREĐAJI
23.2.2022. 16.03.2022. sklopljeni ugovori
123456789