Znanost i tehnologija

Predstavljen projekt "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu"

Klinička praksa je obvezan dio studijskih programa Medicine i Dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Splitu te predstavlja neophodno i obvezno iskustvo u cilju razvoja i stjecanja svih potrebnih znanja i vještina za kvalitetno odrađivanje liječničke skrbi, stoga je Fakultet odlučio unaprijediti postojeći program.  Naime, u ožujku 2020. godine započela je provedba projekta „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu“, kroz operativni program ‘’Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.’’, UP.03.1.1.04.0070, sufinanciran od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda.

- Projekt je ukupne vrijednosti blizu 4 milijuna kuna, a u 85-postotnom iznosu se financira iz ESF-a.  Njime smo unaprijedili postojeće programe stručne prakse, tako da naši studenti na 6. godini studija Medicine i Dentalne medicine, a riječ je o njih nešto više od 300, imaju prigodu unaprijediti stručnu praksu kroz rad u našoj nastavnoj bazi Kliničkom bolničkom centru Split. Zajedno sa svojim mentorima prošli su edukacije u nizu aktivnosti te obogatili stručnu praksu u vidu razvoja karijere te inovacija i istraživanja tako da bi se u budućnosti možda mogli i zaposliti i u sektorima kao što je industrija – kazala je na predstavljanju projekta prof. dr. sc. Katarina Vukojević, prodekanica za znanost, poslijediplomske studije i međunarodnu suradnju.

Unaprijeđeni model stručne prakse na studiju Medicina uključuje rad studenta s pacijentom uz nadzor specijalista/specijalizanta, a s obzirom na rast potrebe za edukacijom iz područja reanimatologije i nedostatnost trenutačnog prostora, cilj je unaprijediti i postojeći simulacijski kabinet - Kabinet kliničkih vještina.

Prof. Vukojević je kazala i kako je provedena  edukacija nastavnika, administrativnog osoblja i studenata kroz niz radionica u dvije godine trajanja projekta, a studenti su imali prilike i steći međunarodna iskustva, primjerice prilikom posjeta Ivoclar centru u Lihtenštajnu.

- Vjerujemo da će provođenje Kliničke prakse na ovaj način zaživjeti kroz novoosnovani centar tj. Ured za stručnu praksu, i nakon što projekt završi u ožujku 2023. godine. Tijekom provedbe je bilo dosta izazova, jer se dosta aktivnosti održavalo u jeku pandemije COVID-a, no s uspjehom smo to prebrodili – kazala je prof. Vukojević istaknuvši da su dosadašnja iskustva pokazala kako praksa unaprijeđena na način da se obogati sadržajima važnim za razvoj struke odgovara kako studentima, tako i nastavnicima.

 Također, kako bi se poboljšala kvaliteta kliničkog dijela stručne prakse te omogućilo studentima da postanu samostalniji i sigurniji u svoj rad, za studij Dentalne medicine plan je izraditi ishode učenja i postupke za vrednovanje stečenih ishoda učenja, a stručnu praksu od ranijih godina studija odrađivati na fantomima. Kako bi se riješio problem neodgovarajućeg prostora i opreme, na studiju Dentalne medicine predviđeno je opremanje Poliklinike Academicus (dentalna poliklinika MEFST-a).

- Medicinski fakulet u Splitu se prijavio na sve projekte koji su bili u okviru Europskog socijalnog fonda, i za njihovo provođenje dobio financijska sredstva. Trenutačno se na Fakultetu provodi 46 projekata, od kojih je 16 europskih, na što smo posebno ponosni - zaključila je prodekanica Vukojević.

Projekt „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu“

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 3.954.244,63 HRK
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 3.361.107, 94 HRK (85 %)
Razdoblje provedbe projekta: 9. 3. 2020. – 9. 3. 2023. (36 mjeseci)
Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Projektni partner: Klinički bolnički centar Split