Znanost i tehnologija

Poziv na dostavu prijava za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje znanstveno-istraživačkih projekata za 2023. godinu.

Sveučilište u Splitu objavljuje Poziv na dostavu prijava za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje znanstveno-istraživačkih projekata za 2023. godinu.

Prijave se podnose najkasnije do 5. prosinca 2023. godine Odjelu za znanost i inovacije, Uredu za projekte putem online obrasca.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine Prijavni obrazac i obvezujući prilozi, odnosno:

• Prijavni obrazac (Obrazac 1)

https://airtable.com/app6vsTiyDTNjfo2m/shrQXS9xPo6PtOqYQ

• Troškovnik (Obrazac 2)

• Preslike dokumentacije o nastalim troškovima (računi, ugovori, potvrde o plaćanju i sl.)

• Izjava prijavitelja i čelnika organizacije

Sve uvjete i pravila Poziva možete pronaći u Odluci o objavljivanju poziva na dostavu prijava za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje znanstveno-istraživačkih projekata.

Vezani dokumenti