Znanost i tehnologija

Održana radionica o ispunjavanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda

Sveučilište u Splitu snažno je usmjereno prema ispunjavanju ciljeva održivog razvoja u svakodnevnim aktivnostima. Kako bismo dodatno približili istraživanja i programe obrazovanja koje provodimo na Sveučilištu u Splitu ciljevima održivog razvoja, Ured za znanost Sveučilišta održao je radionicu o načinima na koji Sveučilište može iskoristiti strateško opredjeljenje doprinosa ciljevima održivog razvoja. Sudionici su upoznati i sa načinima kako sastavnice Sveučilišta mogu istraživanjem, obrazovnim programima, upravljanjem i suradnjom sa lokalnim dionionicima doprinijeti ostvarenju ciljeva.  

Uključivanje tema vezanih za održivi razvoj aktualno je na globalnoj razini pa se prilagodbom obrazovnih programa stvara mogućnost privlačenja studenata. Nacionalne, regionalne i lokalne vlasti kao i tvrtke sve više ugrađuju ciljeve održivog razvoja u svoje strategije, pa tako raste i potražnja za kadrom koji razumije i može implementirati relevantne aspekte održivog razvoja. Studijski programi Sveučilišta i njegovih sastavnica u različitim znanstvenim područjima, među ostalim ciljevima, obuhvaćaju zdravlje, čistu vodu, čistu energiju, tehnologiju i inovacije, održive gradove i zajednice, odgovornu potrošnju i proizvodnju, očuvanje vodenog svijeta i života na kopnu, pravnu problematiku te društvene, socijalne, moralne i duhovne tematike.

Istraživanjem tema relevantnih za pojedine ciljeve održivog razvoja povećava se vidljivost rezultata istraživanja, mogućnosti sa suradnju, detektiranje zajedničkih interesa unutar institucije kao i nova partnerstva. Doprinos ciljevima održivog razvoja vrednuje se i u sve više poziva za financiranje projekata, a mjerljivi indikatori pružaju prijaviteljima bolje mogućnosti za prikazivanje utjecaja koje potencijalni projekti imaju na okolišni, socijalni i financijski aspekt projekta. Znanstveno-istraživački rad usko je povezan s visokim obrazovanjem i ciljevima održivog razvoja, a brojne istraživačke grupe na Sveučilištu u Splitu i njegovim sastavnicama nizom projekata iz različitih znanstvenih područja publiciraju relevantne izvrsno citirane znanstvene radove.