Znanost i tehnologija

Nagrada za najbolji doktorat iz područja mostova i konstrukcija doc. Ivanu Banoviću s FGAG-a

Autor najbolje doktorske disertacije iz područja mostova i konstrukcija za 2023. godinu je doc. Ivan Banović s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, koji je i dobitnik prestižne nagrade u izboru International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE).

The International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) je znanstveno-stručno udruženje koje ima oko 3000 aktivnih članova u 100 zemalja i broji 58 nacionalnih grupa širom svijeta, a sjedište mu je u Zürichu u Švicarskoj. Hrvatska nacionalna grupa broji desetak članova, a voditeljica grupe je prof. Ana Mandić Ivanković. Udruga organizira konferencije diljem svijeta, izdaje časopis, objavljuje knjige, nudi program za mlade inžinjere, ali i dodjeljuje godišnje nagrade. Jedna od nagrada je i ona za najbolji doktorski rad, a svaka nacionalna grupa ima pravo predložiti jednog kandidata, nakon čega žiri od 13 članova odabire tri kandidata koja ulaze u finale. Slijede prezentacije kandidata te odabir najboljeg rada. Ove godine svečana dodjela nagrade održat će se u studenome u Zürichu.

Doc. Banović ove je godine odnio pobjedu s doktorskim radom naziva "Seizmička izolacija osnove građevine uporabom prirodnih materijala - eksperimentalna i numerička provjera".

- Ovo je jedno veliko priznanje meni, mome mentoru prof. Juri Radniću i cijeloj našoj grupi koja organizira laboratorij za potresna istraživanja. Najuži krug grupe osim mene i prof. Randića čine Nikola Grgić, Alen Harapin, Marina Sunara, Marija Smilović, Ante Buzov, Goran Baloević, Domagoj Matešan. Laboratorij je lociran u Žrnovnici, a jedini u Hrvatskoj imamo veliku potresnu platformu na kojoj možemo simulirati bilo kakve potrese, a koja je među deset najvećih u Europi. Ovo nam je zaista veliko priznanje da smo proveli kvalitetna istraživanja koja su prepoznata od strane organizacije. Na tu temu smo publicirali mnogo znanstvenih radova - kazao je Banović.

U okviru teme doktorskog rada uvedene su nove seizmičke izolacije ispod temelja građevine pomoću tankog sloja iz prirodnih materijala za smanjenje potresnih sila te eksperimentalno (pomoću potresne platforme) istražena njihova efikasnost. Uz eksperimentalna istraživanja razvijen je numerički model za analizu građevina s predmetnim izolacijama.

- Disertacija je napisana u tzv. skandinavskom modelu na engleskom jeziku, kao skup osam objavljenih radova u vrhunskim znanstvenim časopisima s preglednim dijelom koji objedinjuje priložene radove. Dosta je teže tako doktorirati jer se odrađuje istraživanje i paralelno pišu radovi - dodao je Banović.

IZ ŽIVOTOPISA

Diplomirao je 2014. godine na FGAG-u s temom 'Projekt konstrukcija dijela novog kompleksa zračne luke Split-Kaštela' pod mentorstvom prof. Jure Radnića. Tijekom studija nagrađen je stipendijama za nadarene studente, Dekanovom i Rektorovom nagradom. Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij građevinarstva na spomenutom Fakultetu upisao je 2015. godine, znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana Nosive konstrukcije. Od 2015. do 2018. zaposlen je na FGAG-u na Katedri za betonske konstrukcije i mostove kao stručni suradnik, a od 2018. do 2021. zaposlen je na istoj ustanovi kao doktorand (asistent) u sklopu projekta 'Razvoj karijere mladih istraživača'. Od 2022. do danas zaposlen je u znanstveno-nastavnom zvanju docent. Izvodi nastavu iz područja Betonskih konstrukcija, Mostova i Kućnih instalacija.

Doktorski rad obranio je 26. ožujka 2021. pod mentorstvom prof. Radnića. Sudjelovao je na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu u svojstvu predavača, objavio je mnoge publikacije, znanstvene radove, stručne radove, ali i autorsku i uredničku knjigu, a član je i raznih znanstveno-stručnih udruga.

Piše: Mila Puljiz/Universtas

Foto: Privatni album