Sveučilište u Splitu ostvarilo izniman napredak u 13 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda na Times Higher Education Impact 2023 rangiranju

Objavljena je lista Times Higher Education Impact rangiranja koje se fokusira na utjecaj sveučilišta na društvo i okoliš uzimajući u obzir kriterije poput kvalitete obrazovanja, istraživanja, transfera znanja i inovacija. Sveučilište u Splitu se na THE Impact Ranking rangira od 2022. god. u svih 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ove je godine napredovalo u 13 ciljeva te je na ukupnoj ljestvici zauzelo 401. – 600. Mjesto.

Ove je godine u rangiranju sudjelovalo rekordno 1591 sveučilište, što je gotovo 200 više nego prošle godine. Sveučilište u Splitu nastavlja trend značajnog napretka u usporedbi s prethodnom godinom. Ovo prestižno rangiranje procjenjuje sveučilišta diljem svijeta temeljem njihove predanosti i doprinosa postizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN).

Unatoč povećanom broju sudionika rangiranja, Sveučilište u Splitu pokazalo je rast u svim područjima, pozicionirajući se kao vodeća institucija u poticanju održivog razvoja. Posebno su prepoznate sveobuhvatne aktivnosti u napredovanju ciljeva vezanih za obrazovanje, ravnopravnost spolova, mir, pravdu i snažne institucije te partnerstva.

Ove godine, Sveučilište u Splitu ostvarilo je veći ukupan broj bodova nego prošle godine, što svjedoči o kontinuiranom posvećenju održivosti u različitim aspektima aktivnosti i akademskih nastojanja.

Značajan napredak ostvaren je u cilju 4 (Kvalitetno obrazovanje), gdje je ostvaren rezultat od 201-300 od 1304 institucije, što odražava predanost pružanju inkluzivnog i dostupnog obrazovanja za sve. Slično tome, u cilju 5 (Ravnopravnost spolova), Sveučilište je poziocionirano u rangu od 201-300 od 1081 institucije, naglašavajući posvećenost stvaranju pravednog i osnažujućeg okruženja za sve.

Osim toga, predanost cilju 16 (Mir, pravda i snažne institucije) donijela je značajan napredak u rang od 201-300 među 910 institucija, što pokazuje kontinuirane napore u promicanju odgovornosti, pristupa pravdi i učinkovitog upravljanja. Predanost cilju 17 (Partnerstvom do ciljeva) rezultirala je iznimnim rezultatom pozicionirajući Sveučilište u prestižan rang od 201-300 među 1625 institucija. Ovaj uspjeh naglašava sposobnost izgradnje strateških suradnji i korištenja partnerstva u promicanju održivog razvoja na globalnoj razini. Osim brojnih suradnji, projekata i međunarodnih aktivnosti, vrednovano je i javno godišnje izvješće o održivosti Sveučilišta.

Sveučilište u Splitu ostaje čvrsto posvećeno daljnjem unaprjeđenju svojih doprinosa ciljevima održivog razvoja i inspiriranju pozitivnih promjena unutar naše lokalne i globalne zajednice.

Poveznica na rezultate THE University Impact Rankings 2023: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2023/overall