Produžetak: 2. kruga Natječaja za odlaznu mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107- Izrael