Predstavljeni rezultati Erasmus+ DesignCARE projekta

Predstavljanje rezultata Erasmus+ DesignCARE projekta odražno je u petak 20. listopada na na Multiplier Eventu na  Medicinskom fakultetu.

DesignCARE je projekt Sveučilišta u Splitu, financiran sredstvima EU, koji je započeo 1. veljače 2022. a završava 31. listopada 2023. Kroz dvije godine provedbe projekt DesignCARE je osposobljavao učenike strukovnih medicinskih škola iz dviju škola u dvije zemlje, Hrvatskoj i Rumunjskoj i na taj način ih uključio u participativnu medicinu. Naime, glavni cilj DesignCARE projekta je osmisliti, pilotirati, implementirati i evaluirati nastavni plan i program i modul za učenike srednje i više medicinske škole koji će im pomoći da se uključe u participirajuću medicinu kroz promicanje razvoja komunikacijskih vještina i kompetencija u ko

Teme o kojima pak studenti uče kroz DesignCARE projekt su „Participirajuća medicina“, „Različitost“, „Komunikacija s pacijentima i rodbinom“, „Empatija“, i „Etika, odgovorno istraživanje i inovacije“. Kroz modul studenti prolaze kroz kratka videa o navedenih pet tema, tekst i zatim prelaze na primjenu znanja tj na zadatke koji su većinom uključivali grupni rad, puno suradnje, kritičkog razmišljanja i istraživanja.

Da je pacijent sada u središtu pažnje izv. prof. dr. sc. Sandra Kostić s Medicinskog fakulteta, ujedno i voditeljica projekta DESIGNcare.

Pacijent želi sudjelovati u svom zdravlju i surađivati s medicinskim sestrama i liječnicima. Mi smo ovim projektom željeli premostiti tu šupljinu koju smo vidjeli u programima našeg školstva. Još uvijek ne učimo naše studente, odnosno nismo u potpunosti prilagodili program participirajućoj medicini. Trebali bi biti spremni dati svima ravnopravnu i maksimalno optimalnu skrb i na ovaj način htjeli smo studente pobliže s tim upoznati – kazala je Kostić.

Reakcije učenika i studenata su izvrsne, smatraju da će znanje i vještine koje su „vježbali“ kroz modul kroz puno grupnog rada pomoći u boljem razumijevanju budućih pacijenata, ali i da su bolje informirani o trenutnim društvenim potrebama, a samim time i konkurentniji na tržištu rada.

Cilj projekta je također i osposobiti nastavnike da mogu kasnije i sami osmisliti program i koristiti različite alate podučavanja za poticanje razvoja vještina, podučavanje i učenje temeljeno na istraživanju, kreativnosti i suradnji s učenicima i drugim nastavnicima.

Sveučilište u Splitu je koordinator projekta, a partneri su Fabula movens d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Københavns Universitet – Sveučilište u Kopenhagenu, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani u Rumunjskoj i Medicinska škola Pula.