Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u javno-pozivnom natječaju za dizajn vizualnog identiteta Sveučilišta u Splitu kao pozvani natjecatelj

Tekst je u cijelosti preuzet s portala: www.dizajn.hr

Sveučilište u Splitu raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi javno-pozivni natječaj za dizajn vizualnog identiteta Sveučilišta u Splitu. Pozivamo zainteresirane autore i timove da prijave interes za sudjelovanje u natječaju kao pozvani natjecatelji. Rok za primanje zahtjeva za sudjelovanje u natječaju kao pozvani natjecatelj je do srijede 16. veljače 2022. do 20 sati. Ocjenjivački sud će odabrati šest autora/timova koji će u Natječaju sudjelovati kao pozvani autori/timovi.

 

Iskazivanje interesa za sudjelovanje u natječaju kao pozvani autori/timovi

 

Autori i kreativni timovi zainteresirani za sudjelovanje u Natječaju kao pozvani natjecatelji trebaju poslati natječajnu prijavu na adresu natjecaji@dizajn.hr s naslovom ‘UNIST – prijava’ do srijede 16. veljače 2022. do 20 sati.

Natječajna prijava se sastoji od elektroničke pošte koja u prilogu treba sadržavati:

 • tekstualni dokument koji sadrži životopis autora/članova tima, najviše 1 kartica
  teksta za samostalnog autora ili 2 kartice u slučaju grupe autora
 • portfolio autora/članova tima s najviše 5 relevantnih radova predstavljenih
  u dokumentu veličine do 5 MB te do 20 stranica sadržaja.
 • ispunjenu digitalnu prijavnicu za tim.

Ocjenjivački sud će na temelju primljenih zahtjeva odabrati 6 pozvanih natjecatelja prema sljedećim kriterijima:

 • profesionalna kvaliteta portfolija i referenci
 • relevantnost portfolija i referenci za natječajnu temu
 • suvremenost portfolija i referenci

Šest odabrani pozvanih natjecatelja će za rad na idejnim rješenjima dobiti obeštećenje u iznosu od 8.000 kn bruto, bez obzira na broj radova, u slučaju da nisu osvojili nagradu, a predali su natječajni rad u roku predviđenom Općim uvjetima Natječaja.

 

IZ PROJEKTNOG ZADATKA NATJEČAJA

Sveučilište u Splitu utemeljeno je 15. lipnja 1974. godine, no počeci visokog školstva u Splitu su stariji i datiraju od kraja Drugog svjetskog rata, kada je na području Splita osnovano nekoliko viših škola.

Sveučilištu u Splitu primarna je zadaća provoditi nastavni, znanstveno-istraživački, umjetničko-stvaralački i stručni rad na principima poštivanja kontrole i osiguravanja kvalitete i EU standarda, a isto prenosi na sve suradničke ustanove, nastavne baze,  lokalnu zajednicu i gradove te gospodarske čimbenike. Ono je lider u prijenosu znanja i rezultata istraživanja u gospodarstvu regije kao temelja bržeg razvoja gospodarstva, pametnih specijalizacija te ekološki prihvatljivog i održivog razvoja društva.

Sveučilište čini 11 fakulteta (Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Katolički bogoslovni fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet, Kineziološki fakultet, Medicinski fakultet, Pomorski fakultet, Pravni fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet), Umjetnička akademija, četiri sveučilišna odjela (Sveučilišni odjel za studije mora,  Sveučilišni odjel za stručne studije, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti i Sveučilišni odjel zdravstvenih studija) te tri samostalna sveučilišna studija (studij Mediteranska poljoprivreda, Vojno pomorstvo i Hotelijerstvo i gastronomija) na kojima studira gotovo 20 000 studenata.

Sveučilište nudi preko 180 studijskih programa koji se izvode u području društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih te medicinskih i biomedicinskih znanosti kao i umjetničkog područja.

Sveučilište u Splitu punopravni je član alijanse Europskog sveučilišta mora (SEA-EU) tj. Inicijative europskih sveučilišta te ima razgranatu suradnju s brojnim sveučilištima diljem Europe i svijeta koja omogućuje razmjenu studenata, nastavnika, istraživača i nenastavnog osoblja, zajedničko publiciranje, istraživanje i sudjelovanje u projektima

Splitsko sveučilište danas je najbolje hrvatsko sveučilište prema jednoj od najuglednijih svjetskih ljestvica koje rangiraju visoka učilišta, onoj Times Higher Education (THE) – World University Rankings za 2020. godinu.

 

VIZUALNI IDENTITET SVEUČILIŠTA U SPLITU DANAS

Logo Sveučilišta u Splitu izveden je iz loga Sveučilišta u Zagrebu točnije njegovog središnjeg dijela (skulptura Ivana Meštrovića pod nazivom: „Povijest Hrvata“ ili „Majka Hrvata“ ispred Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) što implicira da je Sveučilište u Splitu izraslo iz Sveučilišta u Zagrebu, što je djelomično točno.

Ivan Meštrović zauzima važno mjesto u hrvatskoj kulturnoj povijesti, a neupitno je odigrao i važnu ulogu u kulturnom identitetu grad Splita. Meštrović je sva svoja arhitektonska zdanja i veliku većinu umjetničkih djela ostavio hrvatskome narodu, od kojih se dvije kapitalne građevine nalaze u Splitu: Galerija Ivana Meštrovića i Meštrovićeve Crikvine-Kaštilac. Ujedno, Meštrović je jedan od najpoznatijih hrvatskih umjetnika koji je svjetsku slavu stekao još za života. Ne treba izostaviti niti karizmu odnosno nepokolebljivi karakter čovjeka koji je svim diktaturama rekao ne i živio svoju umjetnost daleko od domovine koje se nikada nije odrekao.

Povijest Hrvata tj. skulptura žene koja je inspirirana umjetnikovom majkom, a nježna je personifikacija hrvatske povijesti, jedno je od najpoznatijih kiparskih djela u Hrvatskoj i nosi snažnu poruku s kojom se splitsko sveučilište koje svoje korijene vidi u tradiciji i kulturnoj baštini, može poistovjetiti. 

Elementi trenutnog vizuala i splitskog sveučilišta na kojemu je moguće graditi specifičan identitet ne isključuju tematsku poveznicu s Poviješću Hrvata (tradicija, državnost, nacija) i Ivanom Meštrovićem, ali ako se pritom u znaku jasno čita Split (grad snažnog kulturno-umjetničkog identiteta) i Sveučilište u Splitu (mlado, moderno, progresivno Sveučilište jugoistoka Europe).

Novi vizualni identitet treba pokazati razumijevanje za povijest, no još više za budućnost te svojom suvremenošću sugerirati i viziju razvoja splitskog sveučilišta.

Boje koje danas Sveučilište koristi su plava i zlatna, te po potrebi siva. Koloristički sustav novog identiteta ne treba se nužno nastavljati na postojeći, ali svakako treba vizualno implicirati značaj i ozbiljnost institucije koju predstavlja. Također, sustav boja treba testirati aplikacije kada se, uz krovni znak sveučilišta, pojavljuju znakovi njegovih sastavnica odnosno pojedinih fakulteta. Naravno, nije potrebno ulaziti u likovno rješenje pojedinih fakulteta već samo definirati da se, uz znak sveučilišta, znakovi fakulteta primjerice pojavljuju uvijek u svojoj crno bijeloj varijanti ili ako su u boji tada im je pridijeljeno neko drugo kompozicijsko pravilo, i slično.

Sveučilište u Splitu ovim natječajem želi dobiti novo, prepoznatljivo oblikovanje svojeg vizualnog i komunikacijskog elementa uobličeno u knjizi standarda koje iskazuje specifičnosti splitskog sveučilišta u odnosu prema drugim sveučilištima u Hrvatskoj i svijetu.

Cilj natječaja je postići originalan i suvremen objedinjavajući identitet UNIST-a kao mladog, modernog, europskog sveučilišta snažne mediteranske orijentacije, koje svoju snagu crpi kako u stoljetnoj kulturnoj baštini, duhovnom i materijalnom nasljeđu tako i iz nastavnog, znanstveno-istraživačkog, umjetničkostvaralačkog i stručnog rada.

Opće karakteristike koje bi novi vizualni identitet trebao naglasiti su da je UNIST mlad i progresivan, mediteranski, inovativan, dinamičan, suvremen u povijesnom gradu, međunarodni, europski, održiv/zelen/plav.

 

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

 1. UVODNE ODREDBE

1.1.   Raspisivač Natječaja je Sveučilište u Splitu, Ruđera Boškovića 31, 21000 Split, OIB 29845096215, koje zastupa Dragan Ljutić, rektor (u daljnjem tekstu ‘Raspisivač’)

1.2.   Provoditelj Natječaja je Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD), Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, koje zastupa Maša Milovac, predsjednica (u daljnjem tekstu ‘Provoditelj’).

1.3.    Svrha natječaja je dobivanje jedinstvenog i kvalitetnog idejnog rješenja dizajna vizualnog identiteta Sveučilišta u Splitu.

1.4.    Natječaj je javno-pozivni i provodi se prema standardima Hrvatskog dizajnerskog društva.

1.5.   Na natječaju mogu sudjelovati profesionalni dizajneri – samostalni autori ili kreativni timovi. Predstavnik/voditelj tima mora biti dizajnerske struke. Članovi tima mogu biti i iz drugih struka, prema izboru voditelja tima. Studenti mogu biti članovi tima.

1.6.    Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi tehničke komisije i sastavljači natječajnog zadatka, zaposlenici Raspisivača i Provoditelja kao niti njihovi srodnici po uspravnoj lozi i poslovni suradnici iz uže radne grupe.

1.7.   U prvom krugu pozivaju se svi zainteresirani natjecatelji –  autori/timovi da prijave interes za sudjelovanje u pozivnom dijelu Natječaju. Na temelju prijava Ocjenjivački sud će odabrati 6 autora/kreativnih timova kojima će Raspisivač nadoknaditi rad na izradi natječajnih rješenja.

 

U drugom krugu osim odabranih pozvanih autora/kreativnih timova i svi ostali autori/kreativni timovi pozvani su sudjelovati u natječaju i raditi na izradi natječajnih rješenja te se ravnopravno natjecati za nagrade.

1.8.   Natječaj počinje objavom na web stranicama Provoditelja (dizajn.hr) i Raspisivača (www.unist.hr).

1.9.   Svaki od natjecatelja, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja na natječaju s najviše 3 natječajna rada.

1.10.  Svi natjecatelji su pozvani sudjelovati na informativnom sastanku (usmenom brifingu) koji će se održati online putem Zoom aplikacije. Sudjelovanje na sastanku nije obavezno ali se preporučuje.

1.11.  Natječajni radovi i pripadajuća dokumentacija trebaju stići na adresu određenu Općim uvjetima Natječaja do roka za primanje natječajnih radova bez obzira na način dostave. Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za primanje radova ili ne zadovoljavaju Opće uvjete Natječaja bit će isključeni iz Natječaja, odnosno ocjenjivanja.

1.12.  Svim pristiglim natječajnim radovima i pripadajućim omotnicama s prijavnicama bit će dodijeljene šifre pod kojima će se natječajni radovi voditi prilikom ocjenjivanja.

 

2. ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU KAO POZVANI AUTORI/TIMOVI

2.1.  Poziv na prijavu u konkurenciju za pozvane autore/kreativne timove bit će objavljen . 10. veljače 2022.  na web stranici HDD-a www.dizajn.hr i Raspisivača www.unist.hr.

2.2. Autori i kreativni timovi zainteresirani za sudjelovanje u Natječaju kao pozvani autori/timovi trebaju poslati natječajnu prijavu na adresu natjecaji@dizajn.hr s naslovom ‘UNIST – prijava’ do srijede 16. veljače 2022. do 20 sati.

2.3.    Natječajna prijava se sastoji od:

Elektroničke pošte koja u prilogu treba sadržavati:

 • tekstualni dokument koji sadrži životopis autora/članova tima, najviše 1 kartica
  teksta za samostalnog autora ili 2 kartice u slučaju grupe autora
 • portfolio autora/članova tima s najviše 5 relevantnih radova predstavljenih
  u dokumentu veličine do 5 MB te do 20 stranica sadržaja.
 • ispunjenu digitalnu prijavnicu za tim

2.4.    Ocjenjivački sud će na temelju primljenih zahtjeva odabrati 6 pozvanih natjecatelja prema sljedećim kriterijima:

 • profesionalna kvaliteta portfolija i referenci
 • relevantnost portfolija i referenci za natječajnu temu
 • suvremenost portfolija i referenci

2.5.     Ocjenjivački sud će odabrati šest pozvanih autora/kreativnih timova koji će za rad na idejnim rješenjima dobiti obeštećenje u iznosu od 8.000 kn bruto, bez obzira na broj radova, u slučaju da nisu osvojili nagradu, a predali su natječajni rad u roku predviđenom Općim uvjetima Natječaja.

 

 1. TIJEK NATJEČAJA

3.1.      Natječaj počinje u subotu 19. veljače 2022., kada će na internetskim stranicama HDD-a www.dizajn.hr i Raspisivača www.unist.hr, biti objavljena kompletna natječajna dokumentacija (Opći uvjeti, Projektni zadatak Natječaja, prijavnica), popis odabranih pozvanih natjecatelja i poziv zainteresiranima na informativni sastanak (usmeni brifing).

3.2.      Usmeni brifing će se održati u četvrtak 24.2.2022. s početkom u 14 sati putem Zoom platforme. Sudjelovanje na usmenom brifingu nije obavezno.

3.3       Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Opće uvjete i Projektni zadatak je do ponedjeljka 11. travnja 2022. Natjecatelji mogu postavljati pitanja putem elektroničke pošte na adresu natječaji@dizajn.hr s nazivom NATJEČAJ UNIST UPIT

3.4.      Rok za primanje natječajnih radova je petak 15. travnja 2022. do 17 sati.

3.5.      Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do utorka 19. travnja 2022.

3.6.      Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima elektroničkom poštom te objavljeni na internetskim stranicama Raspisivača i Provoditelja do četvrtka 21. travnja 2022.

3.7.      Svi natječajni radovi koji su predmet ocjenjivanja mogu biti javno predstavljeni na izložbi. U tom slučaju, datum i mjesto održavanja izložbe bit će objavljeni naknadno

 

 1. INFORMATIVNI SASTANAK (USMENI BRIFING)

4.1.      Sudjelovanje na usmenom brifingu nije obavezno.

4.2.      Usmeni brifing će se održati putem ZOOM aplikacije u četvrtak 24.2. 2022. s početkom u 14 sati.

4.3.      Usmeni brifing se organizira u cilju bolje informiranosti natjecatelja o natječajnom zadatku i pruža priliku zainteresiranim natjecateljima za postavljanje dodatnih pitanja predstavnicima Raspisivača i članovima Ocjenjivačkog suda.

4.4.      Svi zainteresirani natjecatelji koji žele sudjelovati na usmenom brifingu moraju obavezno najaviti svoje sudjelovanje putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr najkasnije do srijede 23. veljače do 20 sati. Poruku je potrebno nasloviti „Natječaj UNIST_najava sudjelovanja“. Svi prijavljeni sudionici usmenog brifinga dobit će prije održavanja brifinga poziv te potrebne podatke pomoću kojih će pristupiti online usmenom brifingu.

4.5.      Natjecatelji koji neće moći prisustvovati usmenom brifingu mogu svoja pitanja unaprijed uputiti putem adrese natjecaji@dizajn.hr. Poruku je potrebno nasloviti „Pitanja – Natječaj UNIST“ najkasnije do roka za najavu sudjelovanja. Na pitanja pristigla elektroničkom poštom prije informativnog sastanka, koja bi mogla biti zanimljiva širem krugu natjecatelja, odgovorit će se na sastanku, a odgovori na njih bit će objavljeni i na www.dizajn.hr. Pri tome neće biti objavljeno ime natjecatelja koji su postavili pitanje. Odgovori na pitanja koji su već dani u objavljenoj natječajnoj dokumentaciji bit će poslani elektroničkom poštom samo natjecateljima koji su ih postavili.

 

 1. DOKUMENTACIJA

5.1.      Natjecateljima će biti na raspolaganju sljedeća dokumentacija u digitalnom obliku:

OPĆI UVJETI NATJEČAJA
(Sveučilište u Splitu_uvjeti.pdf)

PROJEKTNI ZADATAK NATJEČAJA
(Sveučilište u Splitu_zadatak.pdf)

PRIJAVNICA
(Sveučilište u Splitu_prijavnica.doc)

5.2.      Pristup natječajnoj dokumentaciji otvoren je svima zainteresiranima.

5.3.    Natječajna dokumentacija je besplatna i dostupna do isteka roka predaje natječajnih radova. Natječajnu dokumentaciju moći će se preuzeti na internetskoj stranici Provoditelja, www.dizajn.hr, i Raspisivača, www.unist.hr, počevši od datuma objave Natječaja.

 

 1. POSTAVLJANJE PITANJA

6.1.   Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Projektni zadatak i Opće uvjete Natječaja isključivo putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr.

6.2.      Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Projektni zadatak i Opće uvjete je do ponedjeljka 11. travnja 2022.

6.3.      Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni javno na www.dizajn.hr. Imena natjecatelja koji su postavljali pitanja neće biti objavljena.

 

 1. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

7.1.    Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju idejnog rješenja osnovnog vizualnog identiteta Sveučlišta u Splitu sa svim karakterističnim vizualnim elementima, definiranjem njihovih međuodnosa te pravila korištenja (znak i/ili logo, sustav boje, sustav tipografija) u printanom i digitalnom obliku.

Idejno rješenje treba sadržavati vizualizacije svih relevantnih elemenata sustava predstavljenih u karakterističnim odnosima i primjere karakteristične primjene, te na taj način pružiti temelj za razumijevanje predloženog koncepta identiteta.

Prezentacija prijedloga natječajnog rješenja u oba oblika, fizičkom i digitalnom, treba sadržavati:

 • tekstualno obrazloženje grafičke ideje i koncepta za vizualni identitet

(obavezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja, ako to autor smatra potrebnim),

 • idejni projekt vizualnog identiteta

prikaz sustava boja i tipografskih pisama prikaz karakterističnih odnosa osnovnih elemenata vizualnog identiteta

 • prikaz primjera primjene vizualnog identiteta

(najmanje 5, a najviše 10 primjera relevantnih za predloženi koncept, koji obavezno uključuju primjenu na studentskom indeksu, memorandumu, plakatu, internet stranici, društvenim mrežama, naslovnici udžbenika ili zbornika te aplikaciji na arhitekturu),

 • opis rješavanja i izvođenja posebnih motiva, u slučaju uvođenja ilustracije ili fotografije za predstavljanje tema u promociji i edukaciji
 • razraditi odnos prezentiranja promotivnog u odnosu na službeni i nastavni sadržaj (pokazati kako rad rješava distinkciju u karakteru i namjeni sadržaja)
 • prikaz primjera razrade odnosa krovnog vizualnog identiteta Sveučilišta u odnosu na identitete pojedinih sastavnica (kako će se identitet Sveučilišta često pojavljivati komplementarno uz identitete pojedinih fakulteta, potrebno je definirati njihov međunodnos, instititucionalno i organizacijski, ovisno o namjeni aplikacije gdje se pojavljuju – poštivajući pritom integritet pojedinih podidentiteta)

7.2.      Uz vizualnu prezentaciju obavezno je tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja, ukoliko se smatra potrebnim.

 

 1. OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA

8.1.      Natječajni rad sastoji se od:

—        printane prezentacije natječajnog rada (nekaširane, neuvezene stranice položenog A3 formata) do 20 listova

—       digitalne prezentacije natječajnog rada sadržajem identične printanom radu, u PDF formatu, opsega do 20 stranica. Prezentacija se može dostaviti snimljena na USB mediju ili CD/DVD ili se može uploadati na server (Dropbox, Google Drive ili sl.) ili poslati putem servisa za slanje velikih datoteka (WeTransfer i sl.), a link na prezentaciju treba poslati na adresu natjecaji@dizajn.hr s naznakom naziva koncepta rada iz prijavnice.

Napominjemo da je digitalnu prezentaciju neophodno dodatno prilagoditi čitanju s ekrana ili projekcije, u smislu čitkosti sitnih opisa). Natjecatelji mogu, ako smatraju potrebnim, uz prezentaciju dostaviti i dodatni materijal (film, identitetska animacija i sl.

Prezentacija treba imati označene brojeve stranica, a NE smije biti označena imenom autora, tima ili studija. I svi drugi dijelovi natječajnog rada (CD-ROM/USB, omotnica s prijavnicom) moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom. Provoditelj natječaja jamči za anonimnost prezentacija poslanih putem servera ili servisa za slanje velikih datoteka.

8.2.      Natjecatelji uz natječajni rad prilažu potpisanu i popunjenu Prijavnicu koja je dio natječajne dokumentacije (Sveučilište u Splitu_prijavnica.doc). Prijavnica se, zbog anonimnosti ocjenjivanja, predaje uz rad u zasebnoj zatvorenoj i neoznačenoj omotnici.

8.3.      Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno na adresu Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj — UNIST”.

8.4.      Rok za primanje natječajnih radova je petak 15. travnja 2022. do 17 sati. Radovi koji stignu nakon isteka roka za primanje ili ne udovoljavaju uvjetima Natječaja bit će vraćeni pošiljatelju.

8.5.      Kreativni timovi moraju imenovati voditelja/predstavnika tima koji ima pravo sudjelovanja i koji će biti odgovoran za Natječajni rad.

8.6.      Svojim potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene Natječajnog rada, te potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su suglasni s dodjelom ugovora o otkupu isključivog prava iskorištavanja autorskog djela bez ograničenja s obzirom na sadržaj, vrijeme i prostor i time suglasni pristupiti daljnjoj razradi Natječajnog rada. Potpisom na prijavnici autori jamče i da autorska prava na natječajnom radu nisu prenijeli na treću osobu te se obvezuju na sebe preuzeti sve eventualne zahtjeve trećih osoba koje bi one postavljale u vezi s predmetnim autorskim radom.

Potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su suglasni s eventualnom dodjelom ugovora za daljnju razradu natječajnog rada te da su za navedeno ovlašteni i sposobni. U slučaju da autor odabranog rada i Raspisivač ne uspiju dogovoriti daljnju suradnju na razradi rada, Raspisivač ima pravo dogovoriti suradnju na razradi rada s trećima u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su pročitali Opće uvjete Natječaja i da su s njima suglasni.

8.7.  U slučaju da natjecatelji šalju više od jednog natječajnog rada, svaki je rad potrebno pripremiti prema pravilima Natječaja i poslati odvojeno.

 

 1. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

9.1.  Ocjenjivački sud će prilikom vrednovanja natječajnih radova prednost dati kreativnim, jasno strukturiranim, te profesionalno i suvremeno artikuliranim rješenjima osmišljenim na temelju razumijevanja teme Natječaja. Očekujemo radove čija razina komunikativnosti i kreativnosti nije ograničena do sada prisutnom praksom, odnosno pretpostavkama o okvirima unutar kojih se konvencionalno kreću viđeni vizualni identiteti javnih ustanova.

Pozivamo natjecatelje da predlože konceptualno i oblikovno pročišćena rješenja koja prema vlastitom profesionalnom kriteriju smatraju tematski i dizajnerski relevantnima.

9.2. Kriteriji za odabir rješenja:

 • komunikativnost rješenja s obzirom na viziju institucije i ciljane skupine

(ciljana publika su: opća javnost u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, učenici i njihovi roditelji, studenti (domaći i strani), nastavno osoblje (domaće i strano), gospodarski subjekti. Potencijalni korisnici su pripadnici oba spola, raznih dobnih skupina, visoko i srednje obrazovani),

 • primjenjivost i izvedivost

(primjenjivost u raznolikim medijima i izvedivost u različitim tehnologijama trebaju biti ugrađeni u cjelovito promišljeno rješenje koje nastaje na temelju poznavanja mogućnosti i ograničenja u krajnjim aplikacijama te ih vješto koristi. Digitalni mediji, reprodukcija tiskom i pojavljivanje u prostoru ravnopravni su segmenti upotrebe),

 • inovativnost rješenja

(konceptualna, oblikovna i tehnička inovativnost trebaju biti rezultat zadanih okolnosti te kreativno odgovarati na njih).

Rješenja mogu ići u tri smjera:

 1. modernizacija trenutnog vizualnog identiteta,
 2. cjelovito i potpuno novo kreativno rješenje vizualnog identiteta UNIST-a,
 3. kombinacija – modernizacija postojećeg identiteta koji bi se koristio u ceremonijalne svrhe Sveučilišta poglavito od strane rektora te s druge strane suvremena izvedba koja bi imala određenu poveznicu s ceremonijalnim identitetom, ali bila u potpunosti moderna i prilagođena novim tehnologijama i suvremenom, europskom, dinamičnom licu Sveučilišta u Splitu.

 

 1. OCJENJIVAČKI SUD

10.1.  Ocjenjivački sud čini sedam članova, a sastavljen je od četiri predstavnika HDD-a, i tri predstavnika Raspisivača:

 1. ak. kipar Kažimir Hraste, redovni profesor UMAS (UNIST)
 2. Tina Ivezić, grafička dizajnerica (HDD)
 3. prof.dr.sc. Tomislav Kilić, prorektor za poslovanje (UNIST)
 4. Ivana Pletković, voditeljica Ureda rektora (UNIST)
 5. red. prof. art. Viktor Popović, UMAS (HDD)
 6. Damir Prizmić, grafički dizajner (HDD)
 7. Narcisa Vukojević, grafička dizajnerica (HDD)

10.2.   U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda odredit će se zamjenski član, odnosno članovi.

10.3.  Prilikom zasjedanja svi su pristigli natječajni radovi anonimni pred Ocjenjivačkim sudom. Anonimnost se mora poštovati sve dok Ocjenjivački sud ne donese svoje mišljenje ili odluku.

10.4.  Ocjenjivački sud je samostalan u svojim odlukama. Ocjenjivački sud razmatra natječajne radove poštujući anonimnost natjecatelja te isključivo na temelju kriterija navedenih u pozivu na Natječaj. Ako je potrebno natjecatelji mogu biti pozvani da odgovore na pitanja članova Ocjenjivačkog suda kako bi se razjasnili aspekti natječajnog rada. Kako bi se osigurala anonimnost natjecatelja svu komunikaciju u tom slučaju vodi Provoditelj.

10.5.   O radu Ocjenjivačkog suda sastavlja se zapisnik koji vodi predstavnik Raspisivača. U zapisnik se moraju unijeti sve napomene članova Ocjenjivačkog suda te sadržaj dodatne komunikacije s natjecateljima, ako ih ima. Za tri nagrađena rada potrebno je unijeti obrazloženje o dodjeli nagrade. Isto tako, u slučaju odluke o nedodjeljivanju nagrada, odluke o dodjeli manje od tri nagrade ili odluke o preraspodjeli nagradnog fonda u zapisnik je potrebno napisati obrazloženje. Zapisnik potpisuju svi članovi Ocjenjivačkog suda i zapisničar.

10.6.    Ocjenjivački sud će odabrati najbolja idejna rješenja i donijeti odluku o dodjeli nagrada. Ocjenjivački sud završava s radom nakon donošenja odluke o nagrađenim radovima i objave rezultata Natječaja.

 

 1. NAGRADE

11.1.    Dodjeljuju se tri novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 90.000,00 kn bruto, a raspodijeljen je na sljedeći način:

 1. nagrada 40.000,00 kuna
 2. nagrada 30.000,00 kuna
 3. nagrada 20.000,00 kuna

11.2.  Iznosi nagrada predstavljaju ukupni trošak isplate (bruto+doprinosi u slučaju isplate preko autorskog ugovora, odnosno bruto iznos u slučaju isplate preko računa). Sva porezna davanja i doprinose snosi Raspisivač.

11.3.  Pozvanim autorima/timovima koji nisu osvojili nagradu, a predali su rad u predviđenom roku, isplatit će se obeštećenje u bruto iznosu od 8.000,00 kn po autoru/timu neovisno o broju predanih radova.

11.4.  U slučaju da natječajni radovi pristigli do roka za predaju natječajnih radova, definiranog Općim uvjetima Natječaja, svojom kvalitetom ne zadovoljavaju vrijednosne kriterije Ocjenjivačkog suda, Ocjenjivački sud ima pravo donijeti odluku o nedodjeljivanju nagrada, odluku o dodjeli manje od tri nagrade ili odluku o preraspodjeli nagradnog fonda.

11.5. U iznimnim uvjetima, ako je to potrebno za donošenje konačne odluke, Ocjenjivački sud ima pravo zatražiti od natjecatelja dodatno pojašnjenje natječajnog rada. U svrhu zaštite anonimnosti natjecatelja svu komunikaciju s natjecateljima obavlja Tajništvo HDD-a.

11.6. Dodjela nagrade ne podrazumijeva automatsko izvođenje nagrađenog rada. Realizacija izvedbenog rješenja odnosno izrada Priručnika osnovnih grafičkih standarda nije predmet ovog Natječaja, već predmet posebnog ugovora između Raspisivača i autora rada kojega Raspisivač usvoji kao rješenje za realizaciju, u kojem će dogovoriti opseg i rok za izradu Priručnika osnovnih grafičkih standarda, prema pravilima struke.

11.7. Raspisivač se obvezuje isticati imena nagrađenog autora/tima u svim medijskim objavama i promotivnim materijalima povezanim s natječajem i usvojenim natječajnim radom.

 

 1. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

12.1.   Ocjenjivački sud završit će s radom do 19. travnja 2022.

12.2.   Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima elektroničkom poštom te objavljeni na internetskim stranicama Raspisivača i Provoditelja do 21. travnja 2022.

 

 1. ROKOVI – SAŽETAK

 

Čet 10.2.2022. Objava Poziva zainteresiranim autorima/timovima za sudjelovanje u Natječaju kao pozvani autori
Sri 16.2.2022. Prijave zainteresiranih autora/timova
Sub 19.2.2022. Objava natječaja i odabranih pozvanih autora/timova te objava poziva za sudjelovanje na usmenom brifingu
Sri 23.2.2022. Najava sudjelovanja na usmenom brifingu
Čet 24.2.2022. Održavanje usmenog brifinga
Pon 11.4.2022. Rok za postavljanje pitanja o Projektnom zadatku  i Općim uvjetima Natječaja
Pet 15.4.2022. Rok za primanje natječajnih radova
Uto 19.4.2022. Ocjenjivački sud završit će s radom
Čet 21.4.2022. Objava rezultata natječaja

 

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 14.1.    Predajom Natječajnog rada autori pristaju na:

—        uvjete Natječaja

—        javno izlaganje i publiciranje rada (na temelju prijave rada na Natječaj)

—    daljnju razradu rada ako njihov rad bude odabran za nagradu i realizaciju (na temelju dodijeljene nagrade i potpisanog ugovora o suradnji s Raspisivačem koji će obuhvatiti izradu izvedbenog rješenja natječajnog rada).

14.2.   Ocjenjivački sud zadržava pravo na širu selekciju pristiglih radova u svrhu javnog izlaganja – izložbe natječajnih radova, pri čemu će se koristiti printane prezentacije pristigle na natječaj

14.3.    Natjecatelji su dužni držati svoj rad anonimnim do objave rezultata Natječaja. U slučaju da natjecatelji javno objave svoj rad prije službenog završetka Natječaja i tako naruše njegovu anonimnost, rad će biti diskvalificiran.

14.4.   Članovi Ocjenjivačkog suda dužni su do objave rezultata Natječaja držati u tajnosti sve podatke o Natječajnim radovima pristiglim do roka za primanje Natječajnih radova.

14.5.    Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava autorska prava u svezi s njim u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

14.6.    Raspisivač se obavezuje s autorom rada koji usvoje kao rješenje za realizaciju sklopiti ugovor o suradnji, uz mogućnost (ali ne i obvezu) ugovaranja daljnje suradnje na daljnjoj razradi rada odnosno izradi izvedbenog rješenja vizualnog identiteta.

14.7.    Raspisivač i Provoditelj ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastalih redovnim radom Ocjenjivačkog suda i mogućim naknadnim izlaganjem.

Raspisivač i Provoditelj nisu dužni nadoknaditi nikakve troškove natjecateljima.

Na odluku Ocjenjivačkog suda natjecatelji nemaju pravo prigovora.

Na odluku o poništenju Natječaja natjecatelji nemaju pravo prigovora.

14.8.    U slučaju da se ne donese odluka o održavanju izložbe natječajnih radova, autori će moći preuzeti svoje radove u HDD-u u roku od 15 dana nakon objave rezultata Natječaja. U slučaju održavanja izložbe, autori će moći preuzeti svoje radove u HDD-u u roku od 15 dana nakon održane izložbe natječajnih radova.

14.9.    Natjecatelj je autor natječajnog rada i u slučaju dobivanja nagrade pridržava moralna autorska prava u svezi s njim dok imovinska prava ustupa Raspisivaču u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta. Isplaćena nagrada predstavlja i konačnu naknadu za ustup autorskih imovinskih prava u skladu s ovim Općim uvjetima te objavljenim Pozivom.

14.10. Raspisivač se obvezuje istaknuti imena nagrađenih autora u svim objavama i promotivnim materijalima vezanim uz ovaj natječaj i rezultate istog. Rapisivač će na svaki upit bilo koje treće osobe pružiti sve informacije o nagrađenim autorima te prema vlastitoj procjeni navoditi autore u svojim promotivnim i drugim materijalima. Autori mogu u svako doba i na bilo koji poslovno korektan način isticati Raspisivača i ovaj natječaj kao stručnu referencu. Autori su suglasni da se navedeni načini isticanja smatraju potpunim poštivanjem odredbi o isticanju autora u vezi njihovih moralnih autorskih prava.

14.11. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

 

Voditelj Natječaja je Damir Gamulin.

Natječajnu dokumentaciju pronađite na; http://dizajn.hr/blog/poziv-za-iskazivanje-interesa-za-sudjelovanje-u-javno-pozivnom-natjecaju-za-dizajn-vizualnog-identiteta-sveucilista-u-splitu-kao-pozvani-natjecatelj/