Objavljen Natječaj za financiranje studentskih projekata iz sredstava ostvarenih od upisnina

Glavno povjerenstvo sukladno članku 4. stavku 9. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata (u daljnjemtekstu Pravilnik), donilo je Odluku o raspisivanju Natječaja za financiranje studentskih projekata iz sredstava ostvarenih od upisnina.
Natječaj je otvoren od 14.06.2023. godine do 14.07.2023. godine u 23:59 sati.
Ukupan iznos sredstava namijenjenih za financiranje studentskih projekata iz sredstava ostvarenih od upisnina iznosi 105.949,67 EUR
Pravo prijave na natječaj imaju studentske udruge registrirane pri Sveučilištu u Splitu, te grupe studenata i studenti pojedinci koji studiraju na Sveučilištu u Splitu, a koji zadovoljavaju uvjete definirane Pravilnikom.
Natječajem neće biti financirani:
• Projekti udruge, grupe studenata i pojedinaca koji za natječaje provedene proteklih godina nisu dostavili račune i opravdali iznos dobiven na natječaju.
• Projekti koji po mišljenju nadležnog povjerenstva nisu zadovoljavajuće elaborirani.
• Projekti za koje je ponuđen nerealan financijski plan.
• Bankarski i knjigovodstveni troškovi udruga.
Osim gore navedenih stavki, dodatno za prijavitelje studente pojedince i grupe studenata neće biti financirane stavke za:
• Računalnu opremu (laptopi, računala, mobiteli, pisači, printeri, skeneri, fotoaparati).
Projekti bez potpune dokumentacije odbacit će se bez razmatranja, o čemu nadležno povjerenstvo vodi računa po službenoj dužnosti.
Način raspodjele sredstava opisan je u Pravilniku člankom 21. i 22.
Ovim će se natječajem financirati sljedeće kategorije programa:

-kultura, umjetnost i sveučilišni mediji;

-znanost i tehnologija;

-studentski sport

Povjerenstvo će izvršiti evaluaciju prijavljenih projekata sukladno Pravilniku.

Svi detalji na linku:

http://www.szst.unist.hr/raspis-natjecaja-za-financiranje-studentskih-projekata-iz-sredstava-ostvarenih-od-upisnina-2/