Najave i događanja

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o ustroju i izvedbi Međunarodne ljetne škole Sveučilišta u Splitu

Sveučilište u Splitu je izradilo Nacrt prijedloga ​P​r​a​v​i​l​n​i​k​a​ ​o​ ​u​s​t​r​o​j​u​ ​i​ ​i​z​v​e​d​b​i​ ​M​e​đ​u​n​a​r​o​d​n​e​ ​l​j​e​t​n​e​ ​š​k​o​l​e​ ​S​v​e​u​č​i​l​i​š​t​a​ ​u​ ​S​p​l​i​t​u (International Split Summer School - I3S) te u okviru procedure donošenja ovog općeg akta, imajući namjeru istaknuti zajedničku suradnju i odgovornost svih subjekata na Sveučilištu u Splitu uključujući i njegove sastavnice, provodi savjetovanje o predmetnom Nacrtu.

Savjetovanje se provodi od 4. srpnja 2023. do uključivo s 10. srpnja 2023. godine do 10 sati.

Priloženi dokumenti:

- Obavijest o početku savjetovanja o Nacrtu prijedloga P​r​a​v​i​l​n​i​k​a​ ​o​ ​u​s​t​r​o​j​u​ ​i​ ​i​z​v​e​d​b​i​ ​M​e​đ​u​n​a​r​o​d​n​e​ ​l​j​e​t​n​e​ ​š​k​o​l​e​ ​S​v​e​u​č​i​l​i​š​t​a​ ​u​ ​S​p​l​i​t​u (International Split Summer School  I3S)

- Nacrt prijedloga P​r​a​v​i​l​n​i​k​a​ ​o​ ​u​s​t​r​o​j​u​ ​i​ ​i​z​v​e​d​b​i​ ​M​e​đ​u​n​a​r​o​d​n​e​ ​l​j​e​t​n​e​ ​š​k​o​l​e​ ​S​v​e​u​č​i​l​i​š​t​a​ ​u​ ​S​p​l​i​t​u (International Split Summer School - I3S)

 

Vezani dokumenti