Najave i događanja

Savjetovanje na Sveučilištu u Splitu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o vrednovanju studijskih programa

Sveučilište u Splitu je izradilo Nacrt prijedloga Pravilnika o vrednovanju studijskih programa. U okviru procedure donošenja ovog općeg akta, imajući namjeru istaknuti zajedničku suradnju i odgovornost svih subjekata na Sveučilištu u Splitu, uključujući i njegove sastavnice, Sveučilište u Splitu provodi savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o vrednovanju studijskih programa.

Tijekom trajanja savjetovanja, Nacrt prijedloga Pravilnika vrednovanju studijskih programa bit će dostupan sudionicima savjetovanja na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu.

Savjetovanje se provodi od 20. lipnja 2023. do uključivo sa 3. srpnja 2023. godine.

U prilogu Nacrt Pravilnika o vrednovanju studijskih programa Sveučilišta u Splitu.

 

Vezani dokumenti