Predstavljanje "Regionalnog centra za edukacije o EU fondovima i poduzetništvu"