Otvaranje novih prostora za aktivnosti studenata Sveučilišta u Splitu