Odluka Senata Sveučilišta u Splitu

Senata Sveučilišta u Splitu je na svojoj 34. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2020. godine, donio sljedeću Odluku:

  1. Redoviti studenti ne plaćaju participaciju u akademskoj godini 2020./2021. godini ako su u prethodnoj akademskoj godini upisali 60 ECTS-a, a nisu položili samo jedan ispit.
  2. Studentima se odobrava treći put upis nepoloženog predmeta. Studenti koji upišu treći put predmet plaćaju puni iznos participacije u skladu s Odlukom o participaciji studenata u troškovima studija za akademske godine 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022., klasa. 003-08/19-05/00032; urbroj: 2181-202-03-01-20-0004 od 16. srpnja 2020. godine.
  3. Produžuje se rok za predaju završnih i diplomskih radova za isti period za koji je produžen jesenski ispitni rok.

Tekst Odluke u privitku

 

Vezani dokumenti