2. krug Natječaja za dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica IPA-Crna Gora

Sveučilište u Splitu dana  17. veljače 2023. raspisuje 2. krug Natječaja za dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 (KA107) – omotnica IPA – Crna Gora

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Rok za prijavu:  3. 3. 2023.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  31. 7. 2023.

Dokumentacija za prijavu dolaznih kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja/osposobljavanja (Teaching):

  1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac za osoblje (Application Form)
  2. Životopis na engleskom jeziku (Europass CV obrazac)
  3. Prijavni obrazac za osoblje s posebnim potrebama
  4. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for TeachingStaff Mobility Agreement for Training) te kandidata.
  5. Pismo motivacije (do 300 riječi), vlastoručno potpisano
  6. Privola za slanje/objavu osobnih podataka

Korisni linkovi:

Erasmus+ vodič