Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta

1. Tehnički voditelj projekta pod nazivom: „The European University of the Seas (SEA-EU) 2.0.“, 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme do 15. siječnja 2027. godine odnosno do kraja provedbe projekta

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva

- iskustvo u radu na međunarodnim projektima financiranim iz fondova i programa EU

- znanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

2. Viši stručni savjetnik za provedbu projekta pod nazivom: „The European University of the Seas (SEA-EU) 2.0.“, 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme do siječnja 2026. godine odnosno do kraja provedbe projekta

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva

- znanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu.

3. Stručni suradnik za akademsku mobilnost (Radno mjesto I. vrste – stručni suradnik), 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme do kraja provedbe projekta 2023-1-HR01-KA131-HED-000122123

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni dodiplomski studij

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

Probni rad: u trajanju od 6 mjeseci

4. Stručni suradnik za praćenje projekata i programa (Radno mjesto I. vrste – stručni suradnik), 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme do povratka na posao zaposlenice sa rodiljnog i roditeljskog dopusta

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni dodiplomski studij iz područja ekonomije

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

Probni rad: u trajanju od 3 mjeseca

5. Voditelj odsjeka za marketing (položaj I. vrste – voditelj odjeljka) 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

- završen sveučilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

- najmanje 5 godina radnog iskustva

- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

Probni rad: u trajanju od 6 mjeseci

6. Stručni suradnik u Uredu za ljudske resurse i kadrovske poslove (Radno mjesto I. vrste – stručni suradnik), 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

- završen specijalistički diplomski stručni studij, sveučilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

- komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu

- najmanje jedna godina radnog iskustva

- znanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

Probni rad: u trajanju od 6 mjeseci

Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Vezani dokumenti