Natječaj za radna mjesta

Na temelju Odluke Vijeća studija Komunikacija i mediji i Novinarstvo u suvremenim medijima na 1. konstituirajućoj sjednici Vijeća studija od 27. srpnja 2023. godine objavljuje se

N A T J E Č A J

 1. Za izbor jednog izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste - docent u znanstvenom području DRUŠTVENE ZNANOSTI, znanstvenom polju Informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.
 2. Za izbor jednog izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste - docent u znanstvenom području HUMANISTIČKE  ZNANOSTI, znanstvenom polju Filologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.
 3. Za izbor jednog izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste - asistent u znanstvenom području DRUŠTVENE ZNANOSTI, znanstvenom polju Informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Pristupnici ovog natječaja trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23) i Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/22) i na njemu utemeljenim propisima. Svi pristupnici su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta, a uz propisanu prijavu na natječaj, pristupnici pod točkama 1. i 2. dužni su priložiti, kako slijedi:

 • životopis
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • presliku dokaza o stečenom odgovarajućem akademskom stupnju
 • presliku dokaza o stečenom odgovarajućem znanstvenom zvanju (ako ga je pristupnik stekao)
 • prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti te popis radova i preslike separata relevantnih za izbor kao druge dokaze iz kojih je razvidno da ispunjavaju uvjete za izbor.

Pristupnici pod točkom 3. uz propisanu prijavu na natječaj, dužni su priložiti:  

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju.

Svi detalji mogu se vidjeti u tekstu natječaja u prilogu

Vezani dokumenti