Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta

1. Stručni suradnik za kontrolu i poboljšanje kvalitete studentskog standarda (Radno mjesto I. vrste – stručni suradnik) 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

- završen specijalistički diplomski stručni studij, sveučilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

- poznavanje rada na osobnom računalu

- znanje engleskog jezika

2. Stručni suradnik za nabavu (Radno mjesto I. vrste – stručni suradnik) 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za radnicu privremeno nenazočnu zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta

Uvjeti:

- završen specijalistički diplomski stručni studij, sveučilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja ekonomije ili prava

- posjedovanje certifikata u području javne nabave ili ga steći u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o radu za ovo radno mjesto

- komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu

- poznavanje rada na osobnom računalu

- znanje engleskog jezika

Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Vezani dokumenti