JAVNO PREDAVANJE SEA-EU ALIJANSE U OKVIRU NOĆI ISTRAŽIVAČA 2022 - "ZASTUPLJENOST SDG-a U NASTAVNOM PROCESU"

Datum predavanja: 28. rujna 2022. u 11:00 sati / predavač: doc. dr. sc. Goran Ćorluka

Jedna od ključnih razvojnih točaka SEA-EU alijanse je održivost i okrenutost sveučilišta ka UN-ovim ciljevima održivog razvoja (SDG Goals).
Stoga, SEA-EU ured Sveučilišta u Splitu, u okviru Noći istraživača, organizira javno predavanje s ciljem osvještavanja nastavnika Sveučilišta u Splitu o trenutnom stanju uključenosti SDG-a u nastavni proces na Sveučilištu u Splitu, mogućnostima implementacije i strategijama razvoja SEA-EU alijanse.

Grupa stručnjaka SEA-EU projekta provela je istraživanje među studentima i nastavnicima Sveučilišta u Splitu o zastupljenosti ciljeva održivog razvoja u nastavnom procesu. Uključivanje teme održivog razvoja u postojeće studijske programe i uvodna predavanja na temu ciljeva održivog razvoja za sve studente su dva načina ugrađivanja SDG-ijeva u sustav visokog školstva po izboru nastavnika. Potpuno izvješće o zastupljenosti SDG-ijeva u nastavnom procesu dostupno je ovdje, a u Izvješću je prikazana i predanost sveučilišta SEA-EU alijanse za SDG-ijeve u budućnosti.

Pozivamo sve zainteresirane nastavnike koji žele oplemeniti svoju nastavu, učiniti je aktualnom i studentima zanimljivom, da se odazovu predavanju i na taj način nauče o ciljevima održivog razvoja i mogućnostima njihove implementacije u nastavni proces.

Prijavu na predavanje molimo Vas pošaljite na seaeu@unist.hr.
 

Datum predavanja: 28. rujna 2022. u 11:00 sati
Predavač: doc. dr. sc. Goran Ćorluka sa Sveučilišnog odjela za stručne studije
Adresa: Multifunkcionalna dvorana, Sjeverni toranj Sveučilišne knjižnice, Ulica Ruđera Boškovića 31, 2. kat