Suradnja s partnerskim državama

Međuinstitucijski sporazum potpisuju visoka učilišta iz programskih zemlja s jedne strane i visoka učilišta iz prihvatljivih partnerskih zemalja s druge strane, uključujući: zemlje u susjedstvu EU-a, Rusiju, zemlje zapadnog Balkana, Latinsku Ameriku, Aziju, afričke, karipske i pacifičke države.

U sporazumu se definiraju tijekovi mobilnosti, uvjeti, područja studija kao i način priznavanja mobilnosti.

Obzirom da partnerska visoka učilišta nisu nositelji ECHE, putem međuinstitucijskog sporazuma visoka učilišta izvan EU obvezuju se poštovati principe Povelje, ali i kvalitativne uvjete organizacije mobilnosti.

Popis sporazuma u sklopu projekata ERASMUS+ Ključna aktivnost 1 - Projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107) dostupni su na slijedećim linkovima: